Nyheter

Halverade utsläpp på rekordtid

2008 startade DB Schenker projektet ”Hela lasten – halva utsläppet” med målet att halvera koldioxidutsläppet från sina transporter i Göteborgs miljözon till år 2015. Redan nu är målet nått!

Schenker_hela_lastenHalveringen av det fossila koldioxidutsläppet är uppnådd samtidigt som övriga utsläpp har minskat. Hur är detta möjligt? Monica Jadsén Holm, miljöchef på DB Schenker, förklarar att man vid projektstarten kartlade bränslekvaliteter, förbrukning, körsträckor, godsmängder, godsstorlekar och körrutter via Schenker Consulting som också har dokumenterat och räknat på förändringar i utsläpp över tid.

Entusiastiska deltagare i projektet, som t ex avtalsåkerierna TGM och Bäckebols Åkeri, är en annan faktor.

Drivmedel och lärande om fordonstekniker har varit en stor del, och där har Fordonsgas bidragit genom att leverera 100% biogas istället för den normala blandningen av naturgas och biogas.

MDE-fordon (Methane Diesel Engine) är fordon som drivs av en kombination av diesel och komprimerad metangas. Via projektet ”Klimatsmart Citydistribution i Göteborg” har Schenkers projekt fått tillgång till en MDE-hybrid.

– ”Samhället behöver finna bidrags- eller andra finansieringsmodeller för att hjälpa ny teknik att stå på egna ben” säger Bo Hallams, marknadsdirektör på DB Schenker. ”Det gäller inte bara gasfordon utan även elfordon och elhybrider.Infrastrukturen får inte heller glömmas i sammanhanget.”

Källa: Logistikmagasinet

 

Taggat , , , ,