Nyheter

Hållbarhetsåret 2015 – vad kan vi vänta oss?

Året som väntar är ett tungt klimatår med toppmötet i Paris som final i december. Internationellt kommer hållbarhet att ligga högt på agendan hela 2015 genom det fortsatta arbetet med nya utvecklingsmål i FN och handelsavtalet mellan EU och USA. Men på hemmaplan och företags- och myndighetsnivå kommer sociala frågor vara fortsatt stora.

141218_2015Kundkontroll på mänskliga rättigheter är årets uppstickare när MiljöRapporten utstakar vad som väntar hållbarhetsåret 2015.

Att kontrollera sina kunder är nästa stora steg inom hållbarhetsområdet. Redan under året som gått har leverantörsarbetet med kontroll, samarbeten och kartläggning av produktionskedjor börjat styras även mot företagets kunder. Att kontrollera mänskliga rättigheter och miljö hos sina kunder är långt ifrån lika självklart som i leverantörsled. Verktyg och modeller för att kunna göra audits eller tredjepartsgranska lär dröja, men kundledskontroll är något vi kommer att få se mer av framöver.

Under 2015 ska arbetet med att implementera EU:s CSR-direktiv i Sverige dra igång på allvar för att vara helt inarbetat i svensk lagstiftning senast i slutet av år 2016. En avgörande fråga för vilka företag som kommer att beröras är hur skrivningen om ”företag av allmänt intresse” kommer att tolkas. Medlemsstaterna har nämligen möjlighet att utvidga antalet företag från EU:s grundkrav. Samtidigt pågår den omvända trenden i näringslivet med att i allt mindre utsträckning särskilja finansiell och icke-finansiell information i en mer integrerad rapportering. Implementeringen av CSR-direktivet kommer därför tvingas hantera vägskälet mellan en mer omfattande rapportering eller en mer fokuserad hållbarhetsrapportering där vissa aspekter lämnas utanför redovisningen.

2014 var året då:

– Marknaden för gröna obligationer tog fart i Sverige

– IPCC öppnade för koldioxidlagring som en lösning på klimatförändringar

– Kina lovade för första gången utsläppsminskningar, dock först år 2030

– Klimatlagstiftning spreds i Norden

– Sverige fick sin första minister med klimat och miljö kombinerat i sin portfölj


Källa: MiljöRapporten

Taggat