Stiftelsen Ekocentrum har från och med 2020 fått pengar från Allmänna arvsfonden för att öka inkluderingen av nya svenskar i omställningen för hållbar utveckling. Tanken med projektet är att erbjuda elever och lärare att delta i en utbildningsprocess för att diskutera utvecklingsfrågor, kopplade till ekologisk, social, och ekonomisk hållbarhet och FN:s globala mål, samtidigt som ett stödmaterial utarbetas för att kunna användas inom utbildning för nya svenskar. Målgruppen är nya svenskar, 25 år eller yngre, inom utbildningen i svenska som andraspråkSFI-utbildningengymnasieskolans språkintroduktionsprogram samt ytterligare relevanta verksamheter.

Läs mer om projektet här… 

Anmälan och övriga frågor 

Hör också gärna av er om ni har frågor! 

Projektledare: pauline.nylin@ekocentrum.se

Tel: 070 350 20 86 

Projektassistent: anni.martinsdottir@ekocentrum.se

Om Allmänna arvsfonden 

Allmänna arvsfonden stöttar engagemang hos föreningar och organisationer så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.  

Logga_AA_med_stod_fran_allmanna_arvsfonden

Share Button