Nyheter

Hälften av tungmetallerna borta i avloppsslam

Förekomsten av giftiga tungmetaller i avloppsslammet i de svenska reningsverken har minskat kraftigt de senaste femton åren, enligt branschorganet Svenskt vatten.

131029_Anders_Finsson_Svenskt_Vatten

131029_Anders_Finsson_Svenskt_Vatten

Sedan år 2000 har halterna av giftiga tungmetaller, som kvicksilver, bly och kadmium, minskat med 50 procent. Det innebär att rötslammet, som också innehåller mycket näring och som därför sprids på svenska åkrar, har blivit renare. Största minskningen har skett i reningsverk där man arbetat aktivt med att få företag att minska sina utsläpp av tungmetaller.

– Men det handlar främst om att det generellt används allt mindre mängder tungmetaller i samhället, säger Anders Finnson. Det är till exempel få tänder som idag lagas med kvicksilver, och det är förbjudet att använda kadmium i de flesta produkter, säger Anders Finnson, som arbetar med miljö och kemikaliefrågor på Svenskt vatten.

Källa: MiljöOnline/UNT/Sveriges Radio

Taggat , , , , ,