Nyheter

Guldheden har blivit 40 000 bin rikare, som en del i miljöarbetet hos Bostadsbolaget

Nu har Bostadsbolaget i Göteborg fått en egen bikupa. Det är ett steg på vägen för att hjälpa arten att överleva, då antalet bin minskar bland annat på grund av användandet av bekämpningsmedel i jordbruken.

bin_bostadsbolagetBostadsbolaget jobbar ständigt med att förbättra miljöansvaret och har beslutat att stödja och vara med i ett projekt i samarbete med Beepartners där man sätter upp bikupor i stadsområden. Anledningen till att man gör detta är att bin är viktiga för vår överlevnad genom sin pollinering av växter.

Nu finns bikupan placerad bredvid odlingslotter vid Dr Westrings gata i Guldheden.  Andrés Amaya från Beepartners hoppas att citybina kommer att få närområdet att grönska.

Bostadsbolaget är det första allmännyttiga bostadsbolaget i Göteborg som satsar på bevarande av biologisk mångfald med hjälp av bin.

Taggat