Digital grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning​

- fokus cirkulär ekonomi

För verksamheter som vill tänka cirkulärt!

Ekocentrums hållbarhets- och miljöutbildning med fokus på cirkulär ekonomi vänder sig till de som redan har baskunskap i miljö – och hållbarhetsfrågor och vill stärka sitt miljöledningsarbete mot cirkulär ekonomi. Vår hållbarhetsutställning med fokus på biologisk mångfald, cirkulär ekonomi och hållbarhetsarbete från globalt till lokalt ger en ytterligare dimension i lärandet under det “vandrande” kursavsnittet. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling. Utbildningen är livesänd för att uppmuntra till frågor och diskussioner.

Snabba fakta

Omfattning: 3,5 timmar med en längre paus för bensträckare och fika

Nyckelbegrepp: globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, goda exempel och lösningar, miljöledningssystem, cirkulär ekonomi

Egen eller öppen: välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla eller boka ett eget tillfälle när det passar er.

Investering öppen, digitalt: 1.450 kr per person (exkl. moms)

Investering egen: kontakta oss för prisuppgift

Kursinnehåll

Inledning – vart är vi på väg?

Vi börjar med att ge er en genomgång av de globala miljöfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker ocvh effeter i samhället. Vilka utmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna? Vad säger politikerna?

Introduktion till cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi? Vilka kretslopp består den av? Vilka utmaningar och möjligheter finns för att bli cirkulära, i samhället och i ens verksamhet?

Goda exempel från våra utställare och samarbetspartners

Utbildaren visar på lösningar och goda exempel från vår utställning och annat spännande. Föreläsningen fokuserar bland annat på energi, transporter, miljömärkningar, livsmedel, textil, bygg, kretslopp och återvinning. Vi visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus på den egna verksamheten 

Vi går igenom hur verksamhetens miljöarbete kan struktureras och underlättas med hjälp av ett miljöledningssystem och integreringen av FN:s globala mål. Vi avslutar med en  diskussion om vad ni kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten. För verksamheter som bokar en egen utbildning finns det möjlighet att fördjupa sig inom ett särskilt tema.

Den här hållbarhets- och miljöutbildningen är vårt bidrag för en hållbar framtid! Vad är ert?

Kommande utbildningstillfällen och bokning

  • Inga utbildningstillfällen inplanerade för tillfället - kontakta oss för mer info!