Digital grundläggande hållbarhets- och miljöutbildning

- basnivå

För dig som är ny i miljö- och hållbarhetsfrågorna!

Stiftelsen Ekocentrum håller populära miljö- och hållbarhetsutbildningar för personer och verksamheter som vill ha en övergripande förståelse över dagens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Vår utställning med goda exempel ger dessutom en ytterligare dimension i lärandet under det “vandrande” kursavsnittet. Med fokus på möjligheter och lösningar hjälper och motiverar vi er verksamhet att utveckla eller påbörja arbetet mot en hållbar utveckling. Utbildningen lämpar sig väl för verksamheter som arbetar med systematiskt miljöarbete såsom miljödiplomering och ISO 14 000.

Snabba fakta

Omfattning: 3,5 timmar med en längre paus för bensträckare och fika

Nyckelbegrepp: globala miljöfrågor, hållbar utveckling, miljöutmaningar, goda exempel och lösningar, miljöledningssystem

Egen eller öppen: välj mellan att boka in er på ett utbildningstillfälle som är öppet för alla eller boka ett eget tillfälle när det passar er.

Investering öppen, digitalt: 1.450 kr per person (exkl. moms)

Investering egen: kontakta oss för prisuppgift

Kursinnehåll

Inledning – vart är vi på väg?

Vi börjar med en genomgång av de globala utvecklingsfrågorna där vi reder ut bakomliggande orsaker och effekter i samhället. Vilka miljö- och hållbarhetsutmaningar står samhället inför? Därefter diskuteras vikten av en hållbar utveckling och vad det kan innebära. Vad säger forskarna?

Goda exempel från våra utställare och samarbetspartners

Goda exempel från Ekocentrums hållbarhetsutställning varvas med en summering av vad vi kan göra för att minska miljöbelastningen från olika verksamheter. Föreläsningen fokuserar bland annat på konsumtion, energi, transporter, märkningar, livsmedel, textil, bygg, cirkulär ekonomi och kretslopp. Ekocentrums utställning flyttar fokus från problem till möjligheter. Vi utgår från ett livscykelperspektiv med fokus på biologiska och tekniska kretslopp och visar på kopplingar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer och deras betydelse för en långsiktigt hållbar utveckling.

Fokus på den egna verksamheten 

Miljöledningssystem samt diskussion om vad man kan göra för att minska miljöbelastningen från den egna verksamheten, Den här öppna grundläggande miljöutbildning skiljer sig från den anpassade såtillvida att den ägnas åt miljödiplomeringsarbete generellt, för att passa alla deltagare och deras respektive verksamhet.

Den här hållbarhets- och miljöutbildningen är vårt bidrag för en hållbar framtid! Vad är ert?

Mikaela Rosander, Ekocentrums verksamhetsledare

Kommande utbildningstillfällen och bokning

  • Digital hållbarhets- och miljöutbildning

    13 december 202208:30 - 12:00

    Digital hållbarhets- och miljöutbildning

    För de organisationer som har ett miljöledningssystem så som Svensk miljöbas, ISO14001 etc. och vill utbilda sina medarbetare i grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning. Denna kurs lämpar sig för de som är nya inför miljö- och [...]