Nyheter

Grundkurs i Giftfri förskola

Giftfri förskola ståendeEkocentrum fortsätter att hålla kurser i Giftfri förskola. Här lär ni er hur förskolan hålls frisk och hälsosam genom att undvika skadliga ämnen. Genom att tillämpa denna kunskap gynnas våra barn och framtida generationer. Men också oss alla, här och nu.

Många är med på tåget!

I februari släppte Naturskyddsföreningen sin först rapport om tillståndet på landets förskolor. I rapporten står att ”Minst 1/3 av landets kommuner har påbörjat ett arbete i linje med Naturskyddsföreningens Operation Giftfri Förskola. Detta innebär i praktiken att drygt 57 % av landets alla kommunala förskolor kommer att kunna gynnas.” Hur hög andelen är nu vet vi inte, men vi på Ekocentrum har fått indikationer att många är i startgroparna. Sedan februari har vi utbildat drygt 200 personer i ämnet.

Varför kurs på Ekocentrum?

Genom att gå en kurs hos oss får ni inspiration att komma igång med arbetet. Vi stöttar er i de möjligheter och svårigheter som arbetet medför. Vi presenterar den senaste forskningen och de verktyg som finns att tillgå. I workshops får ni bland annat lära er hur ni gör egna bedömningar genom känna, titta och lukta. Vi beaktar frågor som: Hur väcker vi föräldrars engagemang samt hur kommunicerar vi risker? Utställningen för ett hållbart samhälle är en naturlig del i kursen och ger AHA-upplevelser att ta med in i verksamheten.

Datum för öppna kurstillfällen 

♠  11 februari 13.00 – 16.30. Läs mer och anmäl dig här!

♠  12 april 13.00 – 16.30. Läs mer och anmäl dig här!

Ytterligare utbildningsmöjligheter

Det går bra att boka ett eget kurstillfälle. För mer information, klicka här! Vi arrangerar också APT-anpassade kurser på 2,5 timma samt storföreläsningar.

Utvärderingar kursdeltagare Mölndals Stad september 2015

♠  Om kursen i sin helhet: ”Det var lättsamt, roligt eftersom jag själv blev delaktig i utbildningen. Vi fick chansen och ”surra” i grupper osv. Det hade varit tråkigt om Natalja bara hade stått och rabblat som en föreläsning. Men Natalja var tydlig, rolig och ödmjuk.”

♠  Om kursledaren: ”Superbra! Snabb och konkret i sina svar, väldigt intressant att lyssna på… behaglig röst som gjorde det lätt att lyssna! Och med detta ämne ännu intressantare!”

♠  Om kursens workshop: ”Mycket givande! En liten stund för reflektion över hur allt var och hur det ev. kunde kännas… och vad som var korrekt och inte… Himla spännande grejer det här…”

Kontaktinformation

Ring gärna Maria Elggren för mer information, nr. 031-705 07 44 eller maila: maria.elggren@ekocentrum.se

Taggat