Nyheter

Grönt ljus för miljödiplom i Lerum

Lerums kommun får förnyat miljödiplom även i år. ”Den stora utmaningen är att skapa miljöplaner i de verksamheter där det inte är självklart, som till exempel hemtjänsten”, säger kommunens revisionssamordnare Andreas Benkel.

150810_miljö-Andreas-BenkelAndreas Benkel är controller på Lerums kommuns förvaltningsledningsstab och har samordnat den externa miljörevisionen. –Den stora utmaningen är att skapa miljöplaner i de verksamheter där det inte är självklart, som till exempel hemtjänsten, säger kommunens revisionssamordnare Andreas Benkel.

Svensk Miljöbas har granskat kommunens miljöarbete under våren och konstaterat att Lerum lever upp till de krav som ställs för att få diplomet: att man inom alla kommunala verksamheter är miljömedveten och ständigt söker förbättra sitt miljöarbete.
Lerums kommun har diplomerats sedan 2013.
Miljörevisionen är omfattande och granskar både det teoretiska och praktiska miljöarbetet. Allt från högtflygande miljövisioner ner till vad som egentligen finns i soptunnorna, berättar Andreas Benkel.

All personal i de kommunala verksamheterna genomgår utbildning i grundläggande miljökunskap på Ekocentrum i Göteborg.
Men för att bli diplomerad igen krävs att man hela tiden utvecklar miljöarbetet. Det är en utmaning att hitta nya lösningar för de verksamheter där miljöarbete inte är självklart, säger Andreas Benkel.
Som till exempel inom hemtjänsten eller äldreomsorgen.
Det kan då handla om att utbildas i ekologisk bilkörning, att optimera körrutter eller om digitala lösningar som gör att man inte behöver åka till ett kontor för att sätta sig framför en dator i onödan.

Något som Lerums kommun blivit mycket bättre på är kemikaliehantering.
Säkerheten för detta inom alla kommunens kärnverksamheter – skola, vård och omsorg – har blivit avsevärt bättre, säger Andreas Benkel.
Vad borde kommunen bli bättre på?
En större satsning kommer till exempel att göras på giftfri förskola, något som är aktuellt i hela Sverige.
Miljödiplomet är en viktig läroprocess för förvaltningen och mobiliserar personalen i visionsarbetet menar Andreas Benkel. Diplomeringen fungerar som ett konkret bevis på att alla målmedvetet strävar efter den övergripande visionen – att bli ledande miljökommun 2025.
Men det är tack vare all personal i verksamheterna som kommunen får diplomet, det är de som gör jobbet, säger han.

Källa: Floda Nyheter

Taggat