Nyheter

Green HRM tar tillvara på miljöengagemanget

Green human resource management, Green HRM handlar om hur företag kan bemöta sina anställdas miljöengagemang för att ta tillvara dess kraft.

I takt med att kunskapen om miljö- och klimatproblemen ökar är det allt fler som motiveras av att arbeta hållbart eller av att ha en arbetsgivare som tydligt engagerar sig i området. 141028_Annika-Skoglundwebb-200x186Det är verkligen inte bara pengar som driver arbetstagare. Alla vill naturligtvis överleva och få det bättre ekonomiskt, men många motiveras av sitt eget intresse i den här frågan, säger Annika Skoglund vid University of Essex Business School. Sedan 2012 har hon jobbat med Vattenfall och följt deras medarbetare inom Vindkraft både i Sverige och i England, för att förstå mer om grönt engagemang och hur det kan kanaliseras på bästa sätt.

Engagemanget finns där

Men hur gör man då för att ta tillvara miljöengagemanget ute på arbetsplatserna och göra något konstruktivt av det?

Annika Skoglund är mitt i sin forskning men kan konstatera att tid är en kritisk faktor. Om människor får tid till att vara uppfinningsrika kommer de att leverera nya lösningar. Det är däremot svårt att hinna göra på fem minuter mellan mötena eller efter de ordinarie arbetsuppgifterna när det är dags att gå hem.

– Att ge människor tid ger mycket mer effekt än att implementera ett alltför strategiskt och utstuderat HR-system, säger Annika Skoglund.

Att utnämna medarbetare på gräsrotsnivå till språkrör är också bra. Då kan de samla upp förslag om gröna förbättringar från kollegor och information om missförhållanden från oroliga kollegor.

Källa: Miljö&Utveckling nr 5/2014

 

Taggat , , , , ,