Nyheter

Göteborgspriset 2016 till Park Won-Soon, borgmästare i Seoul

De senaste åren har delande-ekonomin blomstrat världen över. Vi har sett hur informationsteknologin har möjliggjort smarta plattformar för att använda materiella tillgångar mer effektivt genom att dela på resurser och tjänster. Därigenom kan fler människor få tillgång till mer samtidigt som mindre naturresurser förbrukas.

160503_MayorParkGothenburgAwardAtt dela på resurser gör det exempelvis möjligt att effektivisera transporter av gods samt att få kollektivtrafiken att bli ett effektivare sätt för människor att flytta sig på. Nya sätt att samarbeta genom öppna nätverk, möjligheten att gräsrotsfinansiera projekt, eller att dela information och till och med få fri tillgång till utbildning på nätet öppnar nya möjligheter för en global utveckling för allt fler.

160503_gbg_award_the_prizeJuryn vill genom årets tema belysa de möjligheter som ägo-delande och informations-delande har för att bidra till en hållbar utveckling.

Göteborgspriset för hållbar utveckling går i år till sydkoreanen Park Won-Soon, borgmästare i Seoul, en av världens första sharing cities.

Seoul har, under Park Won Soons ledarskap, tagit en ledande roll i världen kring att skapa en “sharing city”. Park Won-Soon, med sin bakgrund som aktivist för mänskliga rättigheter, har även integrerat sociala frågor i projektet. Som pionjärer på området har Seoul utvecklat olika former av effektivt delande, genom att förändra regleringar, mobilisera stadens underutnyttjade resurser och tillgängliggöra data. De har dessutom skapat en medvetenhet hos allmänheten och stöttat företag och initiativ i att dela på information och tillgångar. Won Soon har varit borgmästare i Seoul sedan år 2011 och är en förgrundsfigur i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för delandet av resurser och information.

Mer om Göteborgspriset

160503_Prius_2006_carVisste du det? 2006 vann tre ingenjörer från Toyota – som uppfunnit Prius drivlina – Göteborgspriset. Men anställda på Toyota får inte ta emot pengar – vinster eller gåvor. Därför sökte Toyota Sverige efter en organisation som arbetade för hållbar utveckling och genomsyrades av dessa normer, för att skänka vinstpengarna så att de kunde göra nytta för ungdomar. Valet föll – efter flera inkognitobesök – på Ekocentrum! Vi fick ta emot en miljon kronor, som sedan användes till olika skolprojekt under fem år! Läs mer här…

Taggat , , , ,