Nyheter

Göteborgspriset 2014 till Paul Polman, Unilever

Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014 har temat Banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv. Vinnare är Paul Polman, som, genom sitt ledarskap, visar ett stort mod och engagemang som inspirerar inom en global företagsvärld där miljö och sociala värden ofta hamnar i skymundan av mer kortsiktiga kommersiella intressen.

140630_Paul_Polman_Unilever_GöteborgsprisetPolman, som blev koncernchef för Unilever år 2009, påbörjade en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable Living Plan”. Målet är att till år 2020 halvera företagets miljömässiga fotavtryck.

Läs mer om Göteborgspriset här…

Taggat , ,