Nyheter

Göteborgspriset 2013 handlar om naturens tjänster

Temat för Göteborgspriset för hållbar utveckling 2013 är ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar”. Människan och samhället är helt beroende av tillgången till rent vatten, mat, energi, material och system som kan ta hand om våra restprodukter. Allt detta är tjänster som naturen på vår planet förser oss med och har utvecklat under miljarder år, men vars egentliga värden sällan lyfts fram.

Gothenburgaward_2013_winnersNaturen har även en fantastisk förmåga att anpassa sig och utveckla sinnrika lösningar, en förmåga som vi kan lära oss mycket utav. Årets tema knyter samman dessa aspekter av människans relation till naturen. ”Naturens tjänster och sinnrika lösningar” handlar om att förstå, värdesätta och låta oss inspireras av naturen. Med bakgrund av detta delas årets pris på 1 miljon kronor mellan Pavan Sukhdev och Janine Benyus som båda gjort betydande insatser inom detta område.

Priset delas ut i senare i höst.

Läs mer…

Taggat , ,