Nyheter

Göteborgs universitet och Chalmers utses till SDSN-nätverk för hållbar utveckling i norra Europa

Det globala initiativet Sustainable Development Solutions Network (SDSN) lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. SDSN är ett universitetsdrivet nätverk som syftar till att ta fram lösningar för en hållbar utveckling. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Göteborgs universitet och Chalmers är sedan 2013 medlem i SDSN och har nyligen utsetts till nod för ett SDSN-nätverk för norra Europa, SDSN Northern Europe.

151117_SDSN-Northern-Europe_logoDet globala initiativet Sustainable Development Solutions Network (SDSN) lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. SDSN är ett universitetsdrivet nätverk som syftar till att ta fram lösningar för en hållbar utveckling. Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, vid Göteborgs universitet och Chalmers är sedan 2013 medlem i SDSN och har nyligen utsetts till nod för ett SDSN-nätverk för norra Europa, SDSN Northern Europe.

SDSN har ett FN-mandat för att bland annat medverka i framtagandet och arbetet med FN:s 17 nyligen antagna utvecklingsmål, Sustainable Development Goals. SDSN har sedan 2012 arbetat för att mobilisera vetenskaplig och teknisk expertis från akademi, myndigheter och näringsliv för att ta fram och lansera lösningar för hållbar utveckling, samt stödja de nationella och regionala processerna för att implementera dessa.

Idag består SDSN av tre officiella sekretariat (Paris, New York, New Delhi), 10 regionala samt 11 nationella nätverk. Visionen för de regionala nätverken är att vara en plattform där samarbeten över traditionella gränser leder till faktiska åtgärder för en hållbar utveckling. SDSN Northern Europe vid GMV blir därmed ett av flera regionala SDSN-nätverk som kan samla aktörer och resurser både regionalt och nationellt för att bland annat öka medvetenhet och kunskap om de nya hållbarhetsmålen och skapa drivkraft för handling för olika aktörer. Genom aktivt engagemang mellan akademi, myndigheter och näringsliv ska nätverket bidra till att lösningar tas fram, finansieras och sjösätts samtidigt som erfarenheter delas. Andra regionala nätverk koordineras bland annat från Brasilien, Rwanda och Italien.

GMV arbetar nu med att bjuda in universitet från Sverige, Danmark, Norge, och Island att bli medlemmar i SDSN Northern Europe. Samtidigt arbetar GMV för att utveckla samarbeten med näringsliv och myndigheter inom SDSN.
Läs SDSN Northern Europe’s “Concept note” för mer information om program, forum, aktiviteter och samarbetspartner inom SDSN Northern Europe.

SDSN Northern Europe webb
Kontakt – länk till kontaktformulär

Källa: GMV, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

Taggat , , , , ,