Nyheter

Göteborgs högskolor formar framtidens städer

Vi gratulerar våra grannar Chalmers och Göteborgs universitet! I hård konkurrens med andra regioner vann nämligen Göteborg kampen om anslagen från Mistra till projektledningen för forskning kring Hållbara Städer. Klimatförändring, miljöförstöring och resursfördelningsfrågor innebär stora utmaningar för framtidens städer. Nu får Chalmers och Göteborgs universitet, tillsammans med partners i Göteborgsregionen, ett mycket stort anslag för att utveckla ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling i ett helhetsperspektiv. Källor: GMV nyhetsbrev, Göteborgs Universitet & Chalmers

Taggat