Nyheter

Göteborgs Hamns VD finalist i Hållbart Ledarskap 2011

Magnus Kårestedt, VD för Göteborgs Hamn, har på ett framgångsrikt sätt arbetat in hållbarhet i bolagets verksamhet och utveckling. Konkreta exempel på detta är att affärsplanens alla delar grundar sig på de tre dimensionerna i hållbarhet (ekonomisk, miljömässig och social hänsyn).

Magnus_KårestedtKonkreta resultat av detta är det framgångsrika koncept av tågpendlar som byggts upp tillsammans med hamnens kunder och samarbetspartners. Ett annat initiativ där Magnus varit drivande är att skapa möjligheter för fartyg att under hamnuppehållen kunna ansluta till el och på så sätt undvika tomgångskörning i hamn. Nyligen tog Magnus beslut om att Göteborgs Hamn AB ska senast 2015 vara ett klimatneutralt företag. Under Magnus ledning har företaget visat på god ekonomisk avkastning som har gjort det möjligt för hamnen att göra viktiga investeringar för en framtida hållbar infrastruktur och att ge en god avkastning till sin ägare, Göteborgs Stad.

Vinnaren i Hållbart Ledarskap utses av NMC under Sustainability Day 2011 på Cirkus i Stockholm.

Taggat , ,