Nyheter

Gör KRAV-märkt mat ännu bättre

KRAV-märkt mat gör redan gott för människor, djur och natur, men det finns inget bra som inte kan förbättras. Därför vill KRAV ha dina synpunkter på våra förslag till förbättrade regler.KRAV_Whiteguide

I förslaget tydliggörs till exempel regler om djurens utevistelse, möjligheten att sälja och marknadsföra KRAV-märkta matkassar och att KRAV-märkt mat inte får produceras på ockuperad mark.

KRAV arbetar ständigt för att den KRAV-märkta maten ska bli ännu bättre för människor, djur och natur. Arbetet görs på olika sätt, bland annat genom återkommande översyner av våra regler för företag med KRAV-certifierad produktion. I år har turen kommit till reglerna som gäller för KRAV-märkta restauranger och storhushåll; för företag som inför och importerar KRAV-märkt mat och för lantbruk med djurhållning.
KRAVs uppdrag är att ständigt förbättra den KRAV-märkta maten. Men vi kan inte göra det på egen hand och jobbar därför tillsammans med relevanta aktörer. Nu vill vi höra vad du, din organisation eller företag tycker om våra förslag, säger Lars Hällbom, regelchef KRAV.
Under 2014 jobbade KRAV, tillsammans med olika aktörer från livsmedelskedjan, fram förslag till förbättrade regler. Det är det här förslaget som nu remissas. Alla är välkomna att tycka till innan den 31:a mars i år. Efter det går arbetsgrupperna igenom inkomna synpunkter och reviderar förslaget om det är lämpligt. Efter det förbereds eventuella regeländringar, nya regler och/eller förtydliganden som sedan styrelsen beslutar om i juni 2015.
Läs alla remisser i sin helhet här inklusive rapporter och underlag till remisserna här.
Frågor ställs till regler@krav.se eller till Lars Hällbom, regelchef 018 17 45 18
Det här är KRAV:
Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
KRAV-märket är ett registrerat varumärke hos Patent- och registreringsverket. Registreringen ger KRAV ekonomisk förening ensamrätt till varumärket KRAV.

Taggat , , ,