Nyheter

Gör du skillnad för klimatet?

Nu startar EU:s tävling för minskade koldioxidutsläpp ”Det gäller din värld. Och ditt klimat”. Har du ett miljöprojekt som gör skillnad för hur vi ska kunna tackla klimatutmaningarna så missa inte chansen att skicka in det.

Coonie_HedegaardEU:s klimatkommissionär Connie Hedegaard vill lyfta fram kreativa initiativ. Hon menar att det är dags att gå från att bara prata om klimatet till att visa på att konkreta åtgärder går att genomföra, de kostar inte särskilt mycket och faktiskt redan pågår. De tre vinnarna kommer att bjudas in till prisceremonin Sustania – Det gäller din värld i Köpenhamn och får träffa Connie Hedegaard med flera.

Miljömärkning Sverige är tillsammans med Naturvårdsverket och Stockholm Environment Institute en av tre svenska deltagare i EU Climate Action Campaign.

– Det ska bli spännande att följa alla bidrag som kommer in. Jag tycker det är viktigt att fokusera på positiva exempel som gör att människor ser möjligheter att göra rätt val i sin vardag. Annars är det lätt att klimatfrågan uppfattas som diffus och svår att påverka, säger Anna Norberg, projektledare EU Climate Action Campaign, på Miljömärkning Sverige.

Ditt projekt ska bidra till att minska eller undvika koldioxidutsläpp och förbättra människors livskvalitet, oavsett hur litet eller stort projektet är. Det får gärna handla om att förbättra människors vardag. Privatpersoner, entreprenörer, företag, offentliga och privata organisationer – alla är välkomna att skicka in.

Du kan skicka in din projektbeskrivning i en av följande fem kategorier:

Byggnader och bostäder

Konsumtions- och matvanor

Återanvändning och återvinning

Resor och transport

Tillverkning och innovation

Du har tre månader på dig att skicka in ditt bidrag.

Källa: Svanen. Läs mer här…

Taggat