Nyheter

Goda bakterier vinner över dåliga i vården

Textilier som avger goda bakterier kan komma att bli ett nytt vapen i kampen mot infektioner som sprids på sjukhus. Det är målet med ett nytt forskningsprojekt som leds av Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP).

150129_VincentNiertrasz_Textilhögskolan_Borås_bakterier En ny idé som vi ska jobba med för att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier på sjukhusen, är att använda andra bakterier, förklarar Vincent Nierstrasz, professor på Textilhögskolan i Borås.

Tanken är att de goda bakterier man ska tillsätta, ska svälta ut de dåliga bakterierna genom att de konkurrerar om den näring bakterierna behöver för att växa.

Vi inför konkurrens om näringen. Alla bakterier behöver näring för att växa.

Trots att det på olika håll har gjorts satsningar på bland annat förbättrad handhygien bland vårdpersonal och bättre städning på sjukhusen, så fortsätter vårdrelaterade infektioner att vara ett stort problem i den svenska vården.

Enligt en uppskattning av Sveriges kommuner och landsting så orsakar infektioner som sprids på sjukhusen varje år omkring 750 000 extra vårddagar till en kostnad av mellan sex och sju miljarder kronor.

Den främsta anledningen till att man nu i forskningsprojektet I-tex väljer att jobba med just textilier i kampen mot vårdrelaterade infektioner, är att textilier utgör en stor del av patienternas närmiljö på sjukhusen. Det handlar bland annat om lakan, draperier och vårdpersonalens kläder.

Målet är att utveckla textilier som antingen kan absorbera bakterier, hämma deras tillväxt eller avge goda bakterier som konkurrerar ut de dåliga.

Läs mer…

Källa och bild: Sveriges Radio

Taggat , , ,