Nyheter

Global Utmaning: Dags att ge plats åt trähusen

Tankesmedjan Global Utmaning föreslår en satsning på trähusbyggande. ”160511_trähusDet råder bostadsbrist i två tredjedelar av Sveriges kommuner. Problemen är  särskilt alarmerande i storstäderna där tillväxten hotas om bostadsfrågan inte får en snabb lösning. Det behövs en halv miljon nya bostäder. Men regler om ett gott byggande står i vägen, enligt byggindustrin och flera partiföreträdare.

Global utmaning föreslår en satsning på trähusbyggande som samtidigt bidrar till miljömässig, social och samhällsekonomisk hållbarhet och som hjälper skuldtyngda kommuner att klara utmaningen. Det finns flera fördelar med en sådan satsning:

  • Trähus är klimatsmarta. Genom att bygga i trä binds den koldioxid som växande träd tagit upp för lång tid. Vi får betydande ”kolsänkor”. Trä är dessutom lätt att transportera utan stor miljöpåverkan.
  • Näringspolitiska fördelar. Trähusbranschen kan snabbt skala upp sin kapacitet. Sverige kan gå före och skapa efterfrågan på en global exportmarknad.
  • Nya arbetstillfällen. Produktionen kan förläggas i skogrika avfolkningslän som dessutom fått tillskott av migranter. Utbildning i industrialiserat träbyggande kan leda till jobb direkt.
  • Kostnadseffektivitet. Träbyggande är mer industrialiserat och kostnadseffektivt än traditionellt (betong)byggande. Småhusfabrikanterna bygger monterbara hus billigare per kvadratmeter än storbolagen bygger flerbostadshus.
  • Variation. Det går att bygga varierade flerbostadshus och småhus genom industriellt trähusbyggande, med  mindre enheter som monteras samman till varierade bostäder.

Vad som behövs är framför allt energisnåla och klimatsmarta smålägenheter i kollektivtrafiknära lägen i storstadsområdena.

Källa: Miljö Online och Dagens Samhälle

Vill du veta mer?

I Ekocentrums utställning hittar du exempel på trähusbyggande, t ex i SP:s och Derome:s monter. Mer om den fiktiva ”familjen Grankvist” här!

Om Derome i vår utställning

Om SP i vår utställning

 

Taggat , , , , ,