Fossilfritt Sverige: Nyligen överlämnade fyra nya branscher sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. I färdplanerna beskriver sjöfartsnäringen, uppvärmningsbranschen, bergmaterialindustrin och digitaliseringskonsultbranschen, hur de vill bidra till ett klimatneutralt Sverige, senast 2045.

190326_gruppbild-fossilfritt-sverige

 

 

Färdplanerna, som är framtagna inom ramen för Fossilfritt Sverige, följer på de nio färdplaner som presenterades förra året. De visar upp branschernas egna strategier för att bli fossilfria och vilka politiska förutsättningar som krävs för att målen ska nås till år 2045. Planerna överlämnades till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) i samband med en konferens i Stockholm under onsdagen.

Vi ser nu hur dessa processer sprider sig till fler och fler branscher. Det är ett paradigmskifte inom klimatpolitiken att branscherna nu går före och ställer krav på politiken för att få rätt förutsättningar att ställa om, sade Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, på konferensen.

Uppvärmningsbranschen beskriver i sin färdplan hur man kan bli fossilfria till år 2030 och hur man till 2045 – med hjälp av koldioxidinfångning vid förbränning av biobränsle (BECCS) – till och med kan bli en kolsänka.

För bergmaterialindustrin handlar det om att elektrifiera bergtäkterna och öka cirkuleringen av materialflöden. Vidare arbetar branschen på att hitta effektivare logistiklösningar. Målet är att halvera utsläppen till 2030, jämfört med 2015, och att bli fossilfria till 2045.

Sjöfartsnäringen har satt som mål att uppnå en fossilfri inrikes sjöfart. Det ska ske med hjälp av bland gasdrift (LNG/LBG), batteridrift, biodiesel (HVO) och metanol. Branschen ser dock problem att nå resultat på grund av bristande tillgång på fossilfria drivmedel, begränsade tekniklösningar, ofördelaktiga ekonomiska faktorer och otillräckliga forskningsinsatser.

Digitaliseringskonsulterna generar i sig inga större utsläpp. Snarare kan de bidra till fossilfrihet med transformativa lösningar som påskyndar utvecklingen mot fossilfrihet och resurssnålhet i samhället och näringslivet.

Pressen ligger nu på politikerna att leverera spelregler så att näringslivet kan få de konkurrensfördelar på den internationella marknaden som en snabb omställning ger, sade Svante Axelsson.

Här hittar du en sändning från konferensen

Sammanfattningsrapport från samtliga branscher

Källa: Miljö Online & Fossilfritt Sverige

Etiketter: , Last modified: 26 mars, 2019