Nyheter

Ftalater ökar risken för diabetes

Man löper större risk att få diabetes om man har förhöjda halter av ftalater i blodet, visar en studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ftalater_sminkHos äldre med höga halter av nedbrytningsprodukter av ftalater i blodet är diabetes mer än dubbelt så vanligt som bland äldre med låga halter av dessa ämnen, skriver unt.se.

Ftalater används bland annat som mjukgörare i plaster och som bärare av parfymer i kosmetika, egenvårdsprodukter, doftblock och doftljus.

Fakta ftalater:

Mono-metyl ftalat (MMP), Mono-etyl ftalat (MEP) och mono-isobutyl ftalat (MiBP) är alla tre nedbrytningsprodukter av kemikalierna dimetylftalat (DMP), Dietyl Ftalat (DEP) respektive Di-isobutyl Ftalat (DiBP) och använd bland annat som bärare av parfymer i kosmetika, egenvårdsprodukter, doftblock och doftljus. DMP används även i bläck och som mjukgörare i cellulosaplast.

Taggat