Ungdomar och politiker i dialog om en hållbar stad 2050

 

“År 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser” – hur lever vi då, och hur kommer vi dit? Dessa frågor fick ungdomar, politiker och tjänstemän behandla i workshops i projektet Framtida Göteborg.

DSCF1099

Del 1 – Hösten 2014

Under 2014 genomfördes första delen av projektet “Framtida Göteborg – workshops för en hållbar framtid i vår stad”. Då arbetade 18 ungdomar (16-25 år) från hela Göteborg fram visioner om hur den hållbara staden Göteborg ser ut år 2050, inom områdena mat, konsumtion, social välfärd, transport, energi och stadsmiljö. Visionerna presenterades vid ett andra tillfälle, och vidareutvecklades tillsammans med 13 politiker.

Resultat:

  • En video som sammanfattar ungdomarnas hjärtefrågor om Göteborg 2050.
  • * Hela resultatet från del 1 är sammanställt i denna rapport.

Framtida Göteborg_del2_crop

Del 2 – Hösten och vintern 2015

Under hösten 2015 påbörjades den andra delen av projektet och en ny grupp med 14 ungdomar (2 återkommande) i åldrarna 15- 25 deltog i arbetet som ägde rum under 3 workshops. Under de två första mötena utvecklade ungdomarna visionerna från den första delen av projektet, och tog fram konkreta förslag på hur visionerna kan uppnås. Förslagen presenterades vid det tredje tillfället, och vidareutvecklades tillsammans med 11 politiker och tjänstemän.

Resultat:

  • * Hela resultatet från del 2 är sammanställt i denna rapport.

 

Spridning av resultatet

Ekocentrum arbetar med att sprida projektets resultat via sin hemsida, sitt nyhetsbrev, sociala media, samt i en fysisk utställning och en öppen träff, för att inspirera till vidare dialog om hur vi skapar en hållbar framtid i Göteborg. Sprid gärna vidare och använd materialet för att inspirera till vidare dialog och handling för ett hållbart framtida Göteborg!

Amanda Österlin La Mont, Projektledare

Last modified: 26 januari, 2022

Comments are closed.