Nyheter

Framtida Göteborg – 18 ungdomar och 13 politiker träffades

Under hösten 2014 anordnade Ekocentrum två workshops där ungdomar fick utveckla idéer och komma till tals med politiker under temat Framtida Göteborg. 

DSCF109918 ungdomar (16-25 år) från hela Göteborg utvecklade, under ledning av Ekocentrums utbildare i kreativa processer, en vision för hur den hållbara staden Göteborg 2050 ser ut.

Utgångspunkten för workshopsen var Göteborgs klimatstrategiska program med visionen att“År 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser” . Idéer togs fram på hur en hållbar stadsmiljö, produktion och konsumtion av mat och prylar, transporter, energi och social välfärd fungerar år 2050.

Läs mer här!

Taggat