Nyheter

Främjande av biogas eller förnybara gaser

Energimyndigheten utlyser drygt 100 miljoner kronor till investeringsstöd för att främja energiteknik inom biogasområdet samt andra förnybara gaser. Utlysningen stänger den 3 maj.

biogasSyftet med utlysningen är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftig, genom investeringsstöd till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. Utlysningen sker inom ramen för förordningen 2009:938 och omfattar, under förutsättning att dessa medel ställs till Energimyndighetens förfogande, drygt 100 miljoner kronor. Varje projekt kan få högst 25 miljoner kronor och medlen får utgöra högst 45 procent av merkostnaderna i projektet.

Läs mer och anmäl er här…

Källa: GMV/Energimyndigheten

Taggat , , ,