Nyheter

Fosforutredning möter hård kritik

Det är inte lätt att skapa det cirkulära samhället… Det viktigaste är nog uppströmsarbetet och att flödena blir renare. 

I torsdags överlämnade Naturvårdsverket sin redovisning av uppdraget om hållbar återföring av fosfor till regeringen. Myndigheten ser möjligheter att återföra mer fosfor än vad som görs i dag. Men då måste avloppsslam och andra fraktioner med fosfor bli renare. Det finns en konflikt mellan ett slutet kretslopp för fosfor och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, konstaterar myndigheten.

130909_avloppNaturvårdsverket föreslår en ny förordning som begränsar tillförseln av oönskade ämnen till åkrar och andra marker. Detta genom att sätta högsta tillåtna halter av metaller och organiska ämnen i avloppsslam, som ska börja gälla från 2015. Man vill också att avloppsslam ska behandlas för att få bort smittämnen. Nya etappmål för hållbar återföring av fosfor som ska vara nådda 2018.

Men kritiken mot förslagen är stark, bland andra från företrädare för Svenskt Vatten, Avfall Sverige, LRF och Energigas Sverige. Bland annat menar man att insamlingen av matavfall skulle behöva minskas, vilket skulle hota regeringens insamlingsmål. Mindre matavfall skulle i sin innebära slutet för många biogasanläggningar. Och överger man kretsloppsambitionerna försvinner en stor drivkraft att fasa ut farliga ämnen. Användningen av mineralgödsel skulle dessutom öka, menar kritikerna.

– Om det här går igenom kommer det ha en väldigt stor negativ inverkan på de svenska reningsverkens slamhantering och möjligheten att på ett hållbart sätt få fosfor i kretslopp, kommenterar Anders Finnson, Svenskt Vatten, till tidningen Cirkulation.

Läs Naturvårdsverkets författningsförslag här…

Källa: MiljöOnline/Naturvårdsverket

 

Taggat , , ,