Nyheter

Forskarvärlden bjuder in toppar till hållbarhetsmöte 26 februari i Göteborg

Idag den 26 februari samlas statsminister Stefan Löfven och andra ministrar, Martin Lundstedt och många andra toppar inom svenskt näringsliv och en rad internationellt kända forskare för en storsatsning kring hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Det sker i Göteborg. Värd är det nya forumet Sustainable Development Solutions Network Northern Europe, som i och med detta högnivåmöte drar igång sin verksamhet.

Uppdraget går ut på att få fart på de ”banbrytande samarbeten” som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon menar är avgörande för världens chans att uppnå de 17 målen i Agenda 2030.

Forskarvärlden sitter redan på lösningar för bättre hållbarhet. Nu krokar man arm med politiken, näringslivet och finansmarknaderna i Norden för att tillsammans ringa in vilka beslut som krävs och hitta sätt att hantera kostnader längs vägen framåt.

160226_SDSN_Lena Treschow TorellUtvecklingen har bromsats av att var och en i alldeles för hög utsträckning har tagit sin egen väg. Nu lägger vi in en ny och gemensam växel på vägen mot hållbarhet, säger Chalmers styrelseordförande Lena Treschow Torell, som också ingår i det globala ledningsrådet för Sustainable Development Solutions Network, SDSN, ett globalt nätverk av universitet lett av FN.

Sverige och övriga nordiska länder ligger bra till, bäst enligt OECD, och kan utifrån den positionen bidra till utvecklingen internationellt. Dessutom: att vara först in i det nya och hållbara välfärdssamhället ger både jobb och konkurrensfördelar.

Som värd i norra Europa för det globala nätverket av universitet, Sustainable Development Solutions Network, tar Göteborgs miljövetenskapliga centrum sig an uppdraget att överbrygga föråldrade barriärer och söka smarta samarbeten mellan forskningen och det övriga samhället.

Om SDSN Northern Europe
160226_SDSN_logoDet globala initiativet Sustainable Development Solutions Network, SDSN, lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. SDSN är ett universitetsdrivet globalt nätverk som syftar till att ta fram lösningar och överbrygga praktiska hinder för en hållbar utveckling genom samverkan med samhällets övriga sektorer. Nu drar arbetet igång i det regionala nätverket SDSN Northern Europe som samlar aktörer från politik, näringsliv och akademi i Sverige, Danmark, Norge och Island. Värd för det regionala nätverket är Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, som drivs gemensamt av Chalmers och Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln här…

Till webbplats SDSN

Källa: GMV, Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum

Taggat