Nyheter

Förhandstitt på GoBiGas för Ekocentrums utbildare

Ekocentrums utbildare nöjer sig inte med att läsa om våra utställares goda exempel – nej, de bildar sig hellre en egen uppfattning, på plats om det är möjligt!

Besök_GoBiGasNyligen bjöd därför Göteborg Energi in oss för att visa GoBiGas-anläggningen på Hisingen i Göteborg. Ciceron var Bengt Yngve, och vi vill även tacka Anne Kodeda, Marie Mattsson, Håkan Andersson m fl för att ni ordnade en intressant eftermiddag!

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification) är en del i Göteborg Energis initiativ att utveckla morgondagens energialternativ, och presenteras som morgondagens energi. Biogasen kommer att utvinnas genom förgasning av restprodukter från skogen, så som flis, grenar och toppar. I förgasningsanläggningen omvandlas biobränslet till en brännbar gas (syntesgas) som vidareförädlas till biogas. Genom att använda oss av indirekt förgasning som metod får vi en gas med hög kvalitet som kan distribueras ut på det befintliga gasnätet.

Officiell invigning sker den 12 mars.

Vill du veta mer? Onsdagen den 2 april handlar vårt onsdagsföredrag om just GoBiGas. Välkommen kl 18-19.30 och lyssna på bl a Thomas B Johansson och Åsa Burman! Läs mer här…

Se filmer om anläggningen här!

Läs mer om GoBiGas…

Taggat ,