Nyheter

Företagen jobbar på – oavsett Durban

Ur Dagens Affärer 11-12-02:
Världens sjuttonde internationella klimatkonferens är i full gång. Men svenska företag suckar åt det hela och har istället gasat på i sitt miljöarbete på egen hand.

Trots att klimatmötet i Durban är det sista innan Kyotoprotokollet upphör, tyder mycket på att jorden kommer att stå utan bindande klimatavtal när delegaterna lämnar Sydafrika.

Men samtidigt som avsaknaden av debatt och uppmärksamhet i medierna speglar de lågt ställda förväntningarna på årets klimatmöte finns det annat som är mer hoppfullt. EU, enskilda länder som Tyskland och Sverige, och näringslivet har tagit över stafett pinnen. I stället för att förändringen ska komma uppifrån och ned kommer den i dag nedifrån och upp.

Att företagens miljöarbete i allt högre utsträckning påverkas av en stark efterfrågan från kunderna är en bild som i princip alla miljöchefer som VA kontaktat instämmer i. Men det börjar också bli en allt viktigare del i investerarnas bedömning av företagen. Det anser i alla fall SCA:s miljöchef Patrik Isaksson, som tillhör en krympande skara ledande befattningshavare som ska besöka klimatmötet i Durban.

”I dag ser vi ett stort intresse från såväl kunder som investerare. Vi följer investerarnas intresse årligen, numera ägs 23 procent av aktierna i SCA av investerare som följer vårt hållbarhetsarbete.”

Taggat ,