Nyheter

FN:s klimatpanel lämnar över till beslutsfattare

FNs klimatpanel IPCC slår fast att det går att begränsa den pågående uppvärmningen till max 2 grader, men betonar att handlingsutrymmet snabbt krymper. För att nå målet måste de globala utsläppen begränsas kraftigt, mellan 40-70 procent till år 2050.

141201_IPCC_logoÅr 2100 behöver utsläppen vara närmare noll. Syntesrapporten, som presenterades den 2 november, är en hörnsten i klimatpanelens femte stora utvärdering av tillgänglig forskning om klimatförändringarna.

Syntesrapporten levererar ett tydligt budskap om att utvecklingen går åt fel håll, men också om att det finns tid och möjlighet att vända trenden, säger Lars Bärring, SMHI, forskare och nationell kontaktpunkt för IPCC.
Syntesrapporten bekräftar att klimatförändringar redan observerats i hela världen och att uppvärmningen av klimatet är ett faktum. Utvärderingen av omfattande observationer visar att atmosfären och haven har värmts upp, att mängden snö och is har minskat och att havsnivån har höjts. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären ligger på en nivå som världen inte varit i närheten av, åtminstone de senaste 800 000 åren. Utsläppen ökar snabbt och kommer att orsaka ytterligare uppvärmning och förändringar i hela klimatsystemet. Hur mycket klimatet förändras beror på hur stora de framtida utsläppen blir.
IPCC konstaterar att ju mer människan rubbar klimatet, desto större är riskerna för allt allvarligare effekter. Syntesrapporten gör klart att alla länder påverkas, men att många av de risker som klimatförändringarna innebär är en särskild utmaning för de minst utvecklade länderna. IPCCs kunskapsunderlag lämnas nu till beslutsfattare, som ett centralt kunskapsunderlag i arbetet under FNs klimatkonvention med sikte på ett nytt globalt klimatavtal.

Källa: Ekosofias nyhetsbrev november

Taggat , , , , ,