Nyheter

Flytande våtmarker renar dagvatten

Sveriges första flytande våtmarker har under sommaren 2013 anlagts i Rönningesjön, i Täby. Det gamla dagvattenreningsverket från med skärmväggar och kemisk fällning, har lagts ned och ersatts med en naturlig reningsmetod.

130821_flytande_våtmarker_TabyIstället för energi och kemikalier ska nu växtlighet rena vattnet. Ett antal små öar med en speciell stomme och frodig grönska kommer att rena det inkommande dagvattnet till högre grad än vad reningsverket gjorde tidigare. Investeringskostnaden för de flytande våtmarkerna, cirka en halv miljon kronor, tjänar man in på bara ett års utebliven drift av reningsverket. Dessutom är det mycket låga driftskostnader för våtmarkerna.

Förutom den goda reningseffekten är de blommande öarna dessutom ett vackert inslag längs med promenadstråket runt sjön, och de kommer att utgöra skyddade platser för häckande fåglar. – Vi har sen många år tillbaka satsat på rening av dagvattnet, och har idag 26 olika reningsanläggningar runt om i kommunen, säger Björn Widman, VA-chef i Täby. Utbyggnad av anläggningar fortsätter med 1-2 anläggningar/år framöver.

Källa: MiljöOnline/Cirkulation

Taggat ,