Nyheter

Flyget bara ökar och ökar

Antalet flygresenärer på Swedavias flygplatser fortsätter sin ökande trend. Med mars månads siffror tillgängliga visar årets första kvartal en ökning med 7 procent jämfört med förra året.

160407_flygplats_kö_människorDet totala antalet resenärer på under mars 2016 på Swedavias tio flygplatser var 3 180 000, en ökning med 6 procent jämfört med mars i fjol. Framför allt var det utrikestrafiken som lyfte under mars – 1 987 000 personer reste utrikes vilket är en ökning med 10 procent. Det totala antalet resenärer som reste inrikes under mars uppgick till 1 193 000, en ökning med 1 procent.

Summerar man resandet under årets tre första månader visar utrikesresandet en ökning med 9 procent (5 336 000) och inrikesresandet ökar 4 procent (3 222 000).

Källa: Mentor Online

Kommentar: inom kort presenterar Swedavia ett nytt innehåll i sin monter på Ekocentrum. Där informerar man bland annat om satsningen på biobränslen:

Swedavia stöttar användningen av biobränsle

Swedavia_logo_new2016Flyget har under de senaste 40 åren minskat sina utsläpp med 70 procent per passagerarkilometer. Ska den utvecklingen fortsätta måste efterfrågan och produktion av förnybart flygbränsle öka. Nu vill Swedavia betala halva merkostnaderna för de flygbolag som tankar miljövänligt.

Flygbranschens vision är att det svenska inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030. För att det ska bli verklighet är förnybart flygbränsle en nyckelfaktor. Tekniken finns redan, det som saknas är en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle till ett konkurrenskraftigt pris. Swedavia vill nu stimulera efterfrågan på förnybart flygbränsle och visa beslutsfattare, företag och producenter att det finns en växande marknad för förnybart bränsle inom flyget.

Förhoppningen är att detta ska bidra till en ökad produktion och ett lägre pris.

Swedavia startar nu ett incitamentprogram som innebär att flygbolag som väljer att köpa förnybart flygbränsle kan få 50 procent av merkostnaden täckt via en fond. För att få ersättning ska flygbolagen visa att de köpt förnybart flygbränsle och att bränslet har tankats på en av Swedavias flygplatser eller på en flygplats där de flyger till eller från en Swedavia-flygplats.

Källa: Flygtorget

Taggat , , , , , , ,