Nyheter

Fler gröna obligationer i Göteborg – och nu sprids idén över världen

I höstas öronmärkte Göteborgs Stad – som första stad i världen – 500 miljoner för så kallade gröna obligationer. Samtidigt som de första projekten nu offentliggörs planerar staden för en ny och större emission. Dessutom tar Göteborg täten för ett FN-uppdrag.

140228_gröna_GöteborgMed gröna obligationer vänder sig staden till investerare som av olika skäl vill medverka i miljösatsningar. De områden staden valt att prioritera är:

• Avfallshantering

• Energieffektivitet

• Energismarta hus

• Förnyelsebar energi

• Kollektivtrafik

• Smarta elnät

• Vattenrening

När finansieringen är på plats väljer staden vilka projekt man vill prioritera. De satsningar som gjordes efter den första ”gröna emissionen” är:

•300 miljoner kr – Göteborg Energis GoBigas-projekt.

• 155 miljoner kr – för bygget av Skandinaviens största reningsfilter vid Lackarebäcks vattenverk.

• 30 miljoner kr – Gatubolagets elbilar.

Det är investerare, med ett uttalat etiskt mandat, som köpt Göteborgs gröna obligationer. Såväl stora fonder, som AP-fonder, och Svenska Kyrkan är med.

Läs vidare…

Källa: Vårt Göteborg

Taggat