Tre av tio känner till målen. Och ännu färre tror att de är möjliga att nå. I en Sifoundersökning som biståndsorganisationen We Effect står bakom svarar nästan sju av tio att de inte hört talas om FN:s nya mål för hållbar utveckling. Över hälften av de som kände till målen kunde inte nämna något enskilt mål.

160622_globala-malen-2015– Regeringen vill att Sverige ska bli bäst på att få världen att nå FN:s nya utvecklingsmål. Men om man inte känner till målen är det också föga troligt att man vill bidra till att nå dem. Undersökningen visar att vi måste kavla upp ärmarna och göra frågan mer levande runt såväl köksborden som i samhällsdebatten, säger Anneli Rogeman, vd för We Effect, i en kommentar.

We Effects undersökning, där 1 000 personer deltagit, visar också att bara var femte person tror att det är möjligt att nå målen om att utrota fattigdom och hunger till år 2030. Bland personer över 65 år tror endast åtta procent att målen är möjliga att nå medan fyra av tio unga är mer hoppfulla och tror att målen går att nå.

Hämtat ur Aktuell Hållbarhet

Läs mer: Globala målen och Agenda 2030

Etiketter: , , , , Last modified: 22 juni, 2016