Nyheter

Få svenskar beredda ändra på sina konsumtionsvanor

Svenskarna är inte speciellt benägna att ändra sina vanor när det kommer till att flyga utomlands eller shoppa mindre. De förändringar som kan komma ifråga för flertalet är bara mindre förändringar som att sopsortera och minska på användningen av plastpåsar.

181105_palm

Siffrorna kommer från en undersökning genomförd av Sifo som beställts av resebolaget Ticket. Undersökningen bekräftar den bild som ges i flera andra liknande undersökningar den senaste tiden. Trots en extremt varm sommar och varnande klimatrapporter, är få svenskar beredda att på allvar ändra sina konsumtionsvanor. Endast en av tio är beredd att shoppa mindre eller avstå från att flyga utomlands.

Det flest kan tänka sig att göra för att leva mer klimatvänligt är att sortera sitt hushållsavfall (51 procent), minska sin plastanvändning (48 procent), och äta lokalproducerad mat (41 procent). En fjärdedel kan tänka sig minska sitt köttätande. Dock är fler kvinnor och yngre mer benägna att avstå kött. 20 procent kan tänka sig att avstå från att åka bil och istället åka mer kollektivt/cykla/åka tåg. 12 procent kan tänka sig byta till en elbil.

Källa: Miljö Online och Ticket

Taggat , , , ,