Datum:
24 april 2023 kl. 15:00 - 17:00


Varmt välkommen till en digital workshop i lärande för hållbar utveckling (LHU) med temat hållbar mat. Workshopen fungerar som en fortbildning där du som lärare får djupdyka i ett tema kring hållbar utveckling baserat på Ekocentrums kostnadsfria språkutvecklande utbildningsmaterial. Sista delen av workshopen är avsedd för diskussion om hur det kan integreras i undervisningen.

Sedan 2020 har Ekocentrum, med stöd av Allmänna Arvsfonden, och tillsammans med nya svenskar under 25 år tagit fram och utvecklat ett utbildningsmaterial om hållbar utveckling på lättare svenska – med målet att göra hållbar utveckling mer inkluderande, med fokus på nya svenskar. Materialet är språkutvecklande och har som syfte att både fördjupa kunskap kring hållbar utveckling samtidigt som det lär ut det ämnesspecifika språket och utökar ordförrådet utifrån ett flertal teman:

  • Vad är hållbar utveckling?
  • FN:s globala mål
  • Vad är cirkulär ekonomi?
  • Hållbar mat
  • Människans miljöpåverkan
  • Ett jämlikt samhälle

Ekocentrums utbildningsmaterialet hittar du här: www.hallbarhet-med-nya-svenskar.ekocentrum.se/

Workshoparna hittar du i kalendariet och anmälan görs på respektive event. Det går bra att anmäla sig till flera event. Om ni är fler än fem lärare på er skola som vill boka ett eget tillfälle kan ni höra av er!

Pauline Nylin, 070 350 20 86, pauline.nylin@ekocentrum.se

 


Relaterade event

  • Inga evenemang i denna kategori
  • Last modified: 27 mars, 2023