Events

Webbinarium: Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg!

1 december, 2021
09:00
 till 
12:15

NU är det hög tid att skapa medvind i arbetet för cirkulära lösningar inom små- och medelstora verksamheter i Göteborg. Häng med och lyssna in vad som händer och sker just nu! Regeringens strategi för cirkulär ekonomi och olika cirkulära affärsmodeller. Vad händer inom forskning och utveckling? Vilka satsningar görs lokalt och i regionen för att driva på arbetet för ett cirkulärt samhälle? Vilka effekter och mervärden kan dessa satsningar innebära för handel, bygg och industri? Vilka finansieringsmöjligheter finns att ta del av?

Lär känna initiativen som skapar förutsättningar för verksamheter att vara med på tåget i den cirkulära omställningen, som RE:Source och deras innovationsprogram (samtliga branscher), Business Regions Göteborgs satsning på Återbruk Väst och CCBuild (bygg), Göteborgs stads övergripande satsning på cirkulär ekonomi samt Leva hållbart för en hållbar konsumtion (handel). Lyssna till Sotenäs symbioscenter (industri) som är en pionjär inom att skapat förutsättning för lokal samverkan mellan industrier för en smart cirkulär resursanvändning. Sist men FRÄMST får du ta del av små- och medelstora verksamheter inom handel, bygg och industri som redan idag arbetar enligt cirkulära principer. De som leder utvecklingen och visar vägen framåt.

Läs mer om projektet i sin helhet här. Regeringens strategi för omställning i Sverige, läs mer här. Bilden ovan är hämtad från samma dokument.

Kompetensutveckling i två steg – Webbinarium och Workshop

Webbinariet sker den 1 december. Den 7 och 9 december erbjuder vi kreativa workshopar på plats på Ekocentrum i Gamlestaden i Göteborg, där ni kan välja ett av dessa datum. Dessa workshopar genomförs i samarbete med CirEko och erbjuder en spännande och kreativ metod att kartlägga den egna verksamheten och hitta möjligheterna till att ställa om och bli mer cirkulär. Klicka här för mer information.

Genom Ekocentrums samarbete med CirEko kommer det finnas möjlighet till en fortsättning för er som vill få vidare stöd via CirEkos Cirkulära Affärsstegen 2022. Denna är dock ej kostnadsfri.

Program

09:00 – 10:15  Cirkulär ekonomi – en överblick för alla branscher

Vi inleder med att skapa en större inblick i cirkulär ekonomi och de satsningar som görs lokalt och regionalt idag inom forskning och utveckling, kommun och verksamheter som arbetar som möjliggörare.

Introduktion om projektet Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg och olika affärsmodeller, Maria Elggren och Mikaela Rosander Ekocentrum 

Maria och Mikaela presenterar programmet för webbinariet samt regeringens satsning för en cirkulär ekonomi. Vi tittar också lite kort på olika cirkulära affärsmodeller enligt Upphandlingsmyndighetens kategorier som illustrerar olika sätt att arbeta med cirkulära lösningar för en cirkulär omställning.

Cirkulär ekonom i forskning och utveckling, Andreas Hanning Chalmers Industriteknik CIT

Vi på Chalmers Industriteknik brukar se på den cirkulära ekonomin som ett verktyg för att nå hållbarhet. Och det verktyget är ofta kopplat med systemperspektiv, där vi utvecklar affärsmodeller och lösningar för aktörer utmed en hel värdekedja. När ett företag ställer om till cirkulära produkter, uppstår ett ökat behov av att involvera företagets värdekedja. I en cirkulär affärsmodell är det viktigt att involvera leverantörer i större utsträckning, såväl som kunder och även de som kommer återvinna dina produkter, för att förstå hur företaget bättre kan designa produkter från början, för att skapa cirkulära affärer.

Andreas Hanning är projektledare i gruppen cirkulär ekonomi på Stiftelsen Chalmers Industriteknik, där han arbetat med visionsdrivet hållbarhetsarbete, projekt inom cirkulär ekonomi och som utbildare inom cirkulär ekonomi för företag och offentlig sektor. Andreas stöttar bolag i att ställa om till cirkulära affärsmodeller genom att visualisera materialflöden för att sluta loopar och skapa cirkulära flöden.

Göteborgs Stad ska bli den cirkulära kunden, Nina Wolf strategiansvarig cirkulär ekonomi

Nina Wolf kommer att berätta om hur Göteborgs Stad tar sig an den cirkulära omställningen, med utgångspunkt i stadens ambitiösa miljö- och klimatmål. Hon kommer också beröra behovet av att samarbeta brett med siktet inställt på att Staden ska bli den cirkulära kunden och för att vi tillsammans ska kunna bli ett Cirkulärt Göteborg 2030.

Nina arbetar som Strategiansvarig cirkulär ekonomi för Göteborgs Stad. Hon har under de senaste fem åren arbetat för att ge praktiska förutsättningar för cirkulär omställning, nu i sin nya roll som strategiansvarig. Inom ramen för initiativet Cirkulära Göteborg har Nina i nära samarbete med flera olika aktörer arbetet inom områden såsom bygg, möbler, arbetskläder och kvartersnära mötesplatser.

Kortare paus – bensträckare (5 minuter)

Uppgradera ditt erbjudande och framtidssäkra din affär! Evalena Blomqvist GIAB

Fakta som visar på materialanvändningens betydelse för resurs- och klimatsmarta affärer kommer att presenteras samt förslag på konkreta insatser som ni kan börja göra idag för att uppgradera er affär.

Evalena är senior hållbarhetskonsult på GIAB. Hon är expert på arbetssätt som leder till cirkulära materialflöden, resurseffektivitet och hållbar materialanvändning. Evalena har över 25 års erfarenhet som ledare och forskare från Umeå Universitet, US-EPA och RISE och har skapat Sveriges största utvecklingssatsningar inom hållbar materialanvändning, ex Mistra Closing the Loop, Waste Refinery och RE:Source

10:15 – 10:45  Cirkulära verksamheter – Detalj- och näthandel

Leva Hållbart, Demokrati och medborgarservice Göteborgs Stad, Tove Lund

Tove Lund kommer berätta om strategin och utmaningarna som den (o)hållbara konsumtionen innebär och där cirkulär och delningsekonomi är viktiga verktyg.

Tove har de senast tio åren arbetat med hållbar konsumtionsfrågor på Göteborgs Stad och även samordnat testbädden Sharing City Göteborg där aktörer utvecklat och testat delningstjänster för prylar och ytor. Tove ansvarar framåt för en av strategierna i Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram som handlar om att skapa goda förutsättningar för att leva hållbart i Göteborg där staden behöver samverka med näringsliv och civilsamhället för att nå målet om ett klimatneutralt Göteborg 2030.

Goda cirkulära exempel inom detalj- och näthandel – Pitchar!

♦  Först ut är Nordish Market och Philip Axelsson, VD

Philip är uppvuxen i en restaurangfamilj och har tidigare varit marknadsansvarig på snabbväxande e-handels och modebolaget Axel Arigato. Idag är han ansvarig för att utveckla helt nya matlagnings- och logistikmodeller för ett hållbart matsystem på Nordish Market. Han har en Master i Innovation & Business Design från Chalmers School of Entrepreneurship. Philip kommer prata om hur man kan använda både lokala, hållbara råvaror och ta hand om räddat matsvinn för att på så vis skapa en meny där varje rätt är hållbar och håller sig inom planetens gränser.”

♦  Nudie Jeans, Göteborgs första och mest cirkulära hållbara jeansproducent. Lyssna till Eliina Brinkberg, miljöansvarig.

Eliina har sen 5 år tillbaka haft rollen som Miljöansvarig på Nudie jeans. Hon driver Nudie Jeans klimatarbete, och har mycket kontakt med leverantörerna rörande just klimatutsläpp, men också om frågor kring vatten och kemikalieanvändning. Eliina jobbar också i nära kontakt med Nudie Jeans produktutvecklare och designers i frågor kring hållbara fiber val exempelvis. Eliina är också involverad i den cirkulära utvecklingen av Nudie Jeans, där de bland annat jobbar med  gratis lagningar av jeans, insamling av plagg, återförsäljning och återvinning av plagg. Här kommer Eliina kort presentera de viktigaste delarna av de cirkulära tjänsterna som kunderna kan ta del av.

♦  Leksaksbiblioteket, Anna Zajc projektledare

Visste du att hjärnans belöningssystem tidigt lär sig att älska konsumtion? Detta kan dock motarbetas genom repeterande vistelser i en miljö där barnet upplever delande som något ”alla gör”. Just detta kan ett leksaksbibliotek erbjuda. Leksaksbibliotek fungerar ungefär som ett vanligt bokbibliotek, fast med leksaker och babyartiklar istället för böcker. Verksamheten drivs vanligtvis i form av ideella föreningar där medlemmarna bidrar genom att betala en medlemsavgift och/eller genom en arbetsinsats. I Sverige finns idag endast ett leksaksbibliotek och det ligger i Göteborg, Majorna men runt om i världen finns massor, bara i Europa finns över 5 000 stycken. Anna kommer att berätta lite mer om de mervärden som denna cirkulära affärsmodell, med delningsplattform som grund, kan generera för verksamheter och konsumenter.

Kortare paus – bensträckare (5 minuter)

10:50 – 11:15 Cirkulära verksamheter – Industri och tillverkning

Industriell symbios, Louise Staxäng Torbäck Sotenäs Symbioscenter

Sotenäs Symbioscenter är en pionjär inom området industriell symbios och Louise berättar om deras framgångssaga för att bidra till att nyttja resurserna inom industri smart, cirkulärt och hållbart. Louise kommer prata om industriell och social symbios i Sotenäs och hur de skapar värden av sidoströmmar.

Louise arbetar i Sotenäs kommun som symbiosutvecklare på Sotenäs Symbioscentrum. Hon har erfarenhet både i privat, kommunal och statlig tjänst vilket gör att hon har fått ett brett perspektiv hur olika verksamheter fungerar.

Goda cirkulära exempel inom industri och tillverkning – Pitchar!

♦  Sajkla, Jenny Ekman VD och medgrundare

Sajkla är en oberoende plattformsleverantör och strävar efter att skapa frihet och flexibilitet för hela den återbruksmarknad som nu växer fram och vårt mål är att inte låsa ute några aktörer som vill bidra till en mer cirkulär ekonomi. Du som kund har själv möjlighet att styra över vem som inventerar, vem som inreder och vilka specifika leverantörer som ska upphandlas vid rekonditionering av möbler. Med Sajklas plattform finns allt underlag som behövs för att processen blir effektivare och mer transparent i ditt återbruksarbete. Jenny har en MA från konsthögskolan Valand och tidigare projektledare av Möbelbruket.

♦  Nimble Patch, Maria Borbos produktutvecklare och designer

Nimble Patch mål är inte att omsätta så många byxor som möjligt – utan att omsätta varje byxa så många gånger som möjligt! Deras affärsmodell leder till resurseffektivitet genom materialåtervinning och livstidsförlängning, vilket sker genom att bygga in en slitstyrka i jeansen.  Utöver de cirkulära tänket kring materialet så kommer Maria berätta om deras samarbete med Yalla Mellerud och att de har insamling och tillverkning i Vänersborgs.

♦ Brighteco, Joel Smedberg VD

Brighteco berättar om hur de omvandlar dina trasiga skärmar till evigt ljus i taket och hur de vill tillverka dem nära dig. Återbruk, fokus på att du bara ska använda den kapacitet du behöver och vägen till ett system som minskar resursanvändningen med 90%.

 

11:15 – 11:45 Cirkulära verksamheter – Bygg och hantverk

Återbrukets potential, Susan Runsten Business Region Göteborg

I Återbruk Väst genomförde fastighetsägare olika piloter och arbetet går nu vidare i den nationella satsningen Centrum för Cirkulärt Byggande. Där har vi tagit reda på vilken marknads- och klimatbesparingspotential det finns för återbruk i Göteborgsregionen.

Susan Runsten är processledare i hållbarhet på Business Region Göteborg. Aktiv i Återbruk Väst och Centrum för Cirkulärt Byggande.

Goda cirkulära exempel inom bygg – Pitchar!

♦  Postfab väggelement, Amilia Björklund, arkitekt på White Arkitekter & Maja Lindborg, arkitekt på Kaminsky Arkitektur

Utforskar praktisk genomförbarhet av en industriell metodik för att demontera och rekonditionera träregelelement från rivningsobjekt, med fokus på ekonomiska och klimatmässiga vinster och kostnader. Amilia och Maja kommer att beskriva hur processen går till för att skapa postfab-väggelement och dess mervärden som bidrar till en cirkulära ekonomi.

♦  Higate, Henrik Olausson VD

Higate är ett företag från Chalmers som utvecklar Palats, en digital plattform för cirkulär material- och inventariehantering. Med Palats digitaliseras material, möbler och inventarier så att de kan spåras och hanteras direkt i mobilen eller på webben. När det är dags att bygga nytt, renovera eller flytta visar Palats vad som redan finns och hur hanteringen av det påverkar både ekonomin och klimatet. På detta sätt ser vi till att produkternas livslängd maximeras och att onödiga inköp undviks.

♦  Återbruksbyrån, Anton Franker VD

Återbruksbyrån hjälper fastighetsbolag, kommun och byggbolag att öka sitt återbruk av byggmaterial och inredning. De bistår med återbrukskonsultation, mellanlagring av produkter för återbruk, försäljning av återbrukbart material samt rapportering och utredningar till kund avseende miljöbesparingar tack vare återbruket. Lyssna till Anton som berättar mer om möjliggörandet av återbruk genom att skapa förutsättningar i hela värdekedjan.

♦  Förskolan Hoppet Göteborgs Stad, Angélica Karlsson byggprojektledare

Hoppet – ett innovationsprogram för fossilfri och klimatneutral byggnation. Med cirka 70% reduktion av klimatpåverkan i stomme och grund står nu den första pilotförskolan inom Hoppet klar på Backa Kyrkogata 11. Inom ramen för projektet har även CIX arbetas fram som är ett cirkularitetsindex för byggnation som bygger på återbruk, återvinning och biomaterial. CIX har skett i samarbete med Riksbyggen och Bengt Dahlgren. Lyssna till Angélica som berättar mer om möjligheter och svårigheter i projektet.

11:45 – 12:00 Finansiering – fokus möjliggörare 

RE:Source finns för dig! Bara tillsammans kan vi nå en resursanvändning inom planetens gränser, Elin Larsson programchef på RE:Source

Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source stöttar lösningar som kan bidra till ökad resurseffektivitet. Vi har just lanserat vår nya innovationsagenda, RE:Agendan, som pekar ut viktiga områden där Sverige behöver satsa för att klara målen. Vi kommer att presentera de stora dragen i RE:Agendan och den finns också tillgänglig för er alla att ladda ned och inspireras av. RE:Source kan bistå med kunskap och kontakter men lyser också ut runt 30 miljoner årligen till forskning och innovation som kan hjälpa oss nå ett materialanvändande inom planetens gränser. Snart öppnar vår nästa utlysning med ett brett tema inom resurseffektivitet! https://resource-sip.se/innovationsagendan-hallbar-resursanvandning/

12:00 – 12:15  Avslutning – diskussion och frågor samt information om kommande workshopar

OBS! Webbinariet spelas in och läggas upp på projektets hemsida som kommer att publiceras här inom kort. Vill du vara med på workshopen följande vecka så är det en stor fördel om du har tagit del av webbinariet i förväg, antingen livesänt eller inspelat.

Anmäl dig till workshoparna här:

7 december: Circula® – Workshop och spel om cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller och företagsamhet | Ekocentrum

9 december: Circula®- Workshop och spel om cirkulär ekonomi, cirkulära affärsmodeller och företagsamhet | Ekocentrum

Anmälan till webbinariet:

Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan sker senast den 30 november i nedan formulär. Fakturadress behöver ej fyllas i. Meddela om du skulle få förhinder till maria.elggren@ekocentrum.se eller ring 031-705 07 40.

Övrig information:

Projektet Cirkulär ekonomi – medvind Göteborg finansieras av Wilhelm Röhss donationsfond.

Projektet sker i samarbete mellan Stiftelsen Ekocentrum och CirEko