Events

Vem säger vad – och varför?

21 april, 2020
09:00
 till 
12:00

En halvdag om opinion och kommunikation inom miljö och hållbar utveckling. I en värld där olika intressen försöker styra vad vi uppfattar som sanningar – vem kan man egentligen lita på?

Media_vem-säger-vad

Det här berör i allra högsta grad hållbarhetsfrågorna!  Därför erbjuder ”de två Eko:na” – Ekosofia och Ekocentrum – en utbildning där du får verktygen för att analyser och förstå vad som sägs och skrivs. Syftet med utbildningen är att bättre kunna navigera i dagens kompakta mediebrus med desinformation och propaganda, att bättre förstå vem som säger vad och varför.


Ett exempel från oljeindustrin:

190409_Vem-säger-vad_olja-HS

Det finns sedan minst fyrtio år många exempel på reaktioner från oljeindustrin när det gäller förhållningssättet till forskningen kring den globala uppvärmningen; allt från ignorans eller försvar till motangrepp och ren desinformation.

Detta trots att man redan på 70-talet var medveten om och i en del fall tom överens med den etablerade forskningen. Stora resurser har använts och används för att genom olika lobbyorganisationer påverka politiker och media och den allmänna opinionen.


När är den här insikten värdefull? Den underlättar intern kommunikation, skapar samsyn i ledningen av verksamheten och ger en bra grund för att kunna bemöta argument på ett bra sätt. Den skapar även ett gemensamt förhållningssätt bland medarbetarna.

I den externa kommunikationen bidrar insikterna från utbildningen till öppenhet och trovärdighet. Verksamheten kan medverka i opinionsbildningen.


Ur innehållet:

  • Introduktion med hållbar utveckling och miljöhot
  • Möjligheter; motiv och vinster
  • Trovärdighet, helhetssyn och medvetenhet
  • Och för att bli trovärdig krävs helhetssyn och medvetenhet…
  • Miljökommunikation
  • Lagar, regler och normer
  • Exempel på annonser, trycksaker mm.
  • Mot- och drivkrafter…

170920_Magnus-Ruberg_vit_2015Magnus Ruberg utgår från Ekosofias modell för hållbar utveckling, och deras kommunikationsmodell. Du kommer att få olika verktyg som underlättar ditt arbete inom hållbarhetsområdet!

Vi avrundar förmiddagen med en workshop och avslutande öppen diskussion.

Seminarieformen innebär att det kommer att finnas stort utrymme för dialog.

 


Det praktiska:

Deltagarinvestering: 2.900 kr per person (exkl moms) inkluderar fika med smörgås och ev dokumentation. Medlemmar i Ekocentrums nätverk får 25 % rabatt på deltagaravgiften.

Anmäl dig senast den 14 april 2020! Anmälan är bindande, men platsen för överlåtas till annan person som du får förhinder.

Ett samarbete med Ekosofia

Ekosofia-logga3