Events

Västerhavsveckan 2018 – havet igår, idag och imorgon

4 augusti, 2018
09:00
 till 
16:00

Havet igår, idag och imorgon – Västerhavsveckan firar 10 år! Den 4-12 augusti 2018 arrangeras en ny Västerhavsvecka. I år blir det extra fokus på Havet igår, idag och imorgon. Ekocentrum är med i år och uppmärksammar veckan på flera sätt.

180804_Vasterhavsveckan-banner-avlang

Snorkling, dykning, forskningsfartyg, vandringar, föreläsningar, strandskolor… Genom hundratals roliga, spännande och havsnära aktiviteter lär du känna Västerhavet!

Västerhavsveckans webbplats

Här kommer du snart hitta programmet, som fylls på efterhand!

Vill du diskutera havsmiljöfrågor med vänner, barn eller elever?

Västerhavsveckans webbsida är en skattkammare av informativt material du kan ha nytta av! Några exempel:

Filmer:
OM PLAST OCH SKRÄP I HAVET:

Strömmar av plast – Västerhavets dilemma (Havsmiljöinstitutet m fl)
Studiematerial till Strömmar av plast

Plastic currents A marine dilemma for the west coast of Sweden (in English)

Marint skräp i Kosterhavet (Kosterhavets nationalpark)

Marine litter (English subtitle)

OM KLIMATPÅVERKAN:
Hela Västra Götalands Västerhav (Sven Lovén Centrum för marina vetenskaper):
Övergödning
Havsförsurning
Främmande arter

Släpp inte ut främmande arter i våra vatten, Havs- och vattenmyndigheten

Stigande hav, cirka tre minuter, SMHI
Urban Water vision, cirka elva minuter, SMHI
Klimatanpassning i Sverige, cirka åtta minuter, SMHI

OM ÅLGRÄSÄNGAR:
Restaurering av ålgräsängar – Introduktion

För fler filmer om restaurering av ålgräsängar, samt handboken finn på Havs och vattenmyndighetens hemsida

OM FISKE, MARINA DJUR OCH FISKBESTÅND:
Vattendragsvandringar (Projekt 8-fjordar)

Fiskrev (Projekt 8-fjordar)

Fiskar i nordiska vatten (Sjöfartsmuseet Akvariet)
Valar i svenska vatten (Göteborgs Naturhistoriska museum)
Burkräftfiske med GG Ulrika

Trålning med GG Tromsö

OM FRITIDSBÅTAR:
Så fungerar en båtspolplats (Hav möter land)

Ren båtbotten (Naturskyddsföreningen)

Släpp inte ut främmande arter i våra vatten

Interaktiv karta tömningsstationer fritidsbåtar (Transportstyrelsen)


Välkommen att hänga med på Västerhavsveckan 2018!