Events

Vart är vi på väg? Fyra spaningar på vatten, avfall, skog och spårväg

25 oktober, 2017
18:00
 till 
19:30

Spanarna från Melica gröna konsulter blickar trettio år bakåt och trettio år framåt, när Melica fyller trettio! Du får spårvägsspaning, avfallsspaning, skogsspaning och vattenspaning den här kvällen. Här både summeras och utmanas det!

Du får under kvällen hör fyra korta föredrag:

Calle Bergil, Melicas expert på biologisk mångfald, gör Skogsspaning

Från Skogsdöd till Bristen på död skog

30 år sedan skogsdöd och trädkramare…tyst vår. Vad hände egentligen sedan dess? Och vad händer med skogen de kommande 30 åren?

171025_Melica_Byden_vatten_30Stefan Bydén, Melicas expert på vattenfrågor, gör Vattenspaning

Från LOD till överflod

På åttiotalet kom tankarna på att omhänderta dagvattnet lokalt – nu får vi utöka kapiciteten till nya extrema hundraårsregn.

På åttiotalet drog kalkningsverksamheten igång – nu är den på avveckling och borta 2047?

På åttiotalet började kommunerna göra vattenöversikter – nu gäller vattendirektivets sexårscykler. Framtiden?

Einar Hansson, Melicas expert på hållbar stadsplanering, gör Spårvägsspaning

Går spårvägsutbyggnaden på räls?

På åttiotalet hade staden rest sig ur spårvägsnedläggningsvåndan och insett att systemet kan vara något att behålla. 2047 kan man smidigt och snabbt åka spårväg även genom centrum och tågresenärerna kan enkelt byta till spårväg vid Västlänkens tre stationer.

Hur ter sig framtidens transporter i övrigt; har vi fått ett spårbilsnät eller kommer de vanliga vägarna korkas igen av självkörande bilar?

Teresia Wengström, Melicas avfallsexpert, gör Avfallsspaning

På åttiotalet införde vi komposteringen, nu blir det biogas. Kan vi i framtiden minska matsvinnet?

Förpackningsraseriet. För trettio år sedan började vi källsortera. Nu har det blivit mycket mer att källsortera. Blir det bara tekniska lösningar på framtidens avfall?

Backa till bakeliten – har plasten någon framtid? 

Föredragen åtföljs av en öppen spaning med alla i publiken kring miljöarbetets framtid: Vart är vi på väg?

Mer om Melica

Melica 30 år

Melica är ett konsultföretag som har sina rötter i miljörörelsen. När Melica bildades 1987 var det inte många som kallade sig miljökonsulter och därför fanns det många fält att jobba inom. Eftersom det inte fanns så många som upptäckt att det behövdes miljökonsulter blev det också en nödvändighet att ha en stor bredd. Vi upptäckte att den stora bredden gav roligare uppdrag och oss själva en större möjlighet att utvecklas. I och med att kundkretsen i huvudsak varit den offentliga sektorn som då behövt lösa planeringsknutar så har vi vant oss vid ett långt tidsperspektiv. (Och ibland har man fått inse att det tar lång tid att lösa många miljöproblem.)

Melica har i huvudsak arbetat med vattenmiljöproblem, stadsmiljö- och planeringsfrågor och en utvecklad naturvård.

171025_Melica_personal

Medarbetare på bilden:

Stefan Bydén, Sassi Wemmer, Teresia Wengström, Christer Lundenius, Lina Ahnby, Therese Alfsdotter, Calle Bergil, Thomaz Grahl

Zsofia Ganrot, Einar Hansson, Anders Martinsson