Events

Utbildning: Hållbarhetsrisker

13 november, 2019
09:00
 till 
12:00

Hur kan ditt företag hantera risker för att uppfylla nya hållbarhetskrav? En intro-duktionskurs i strategiskt arbete gällande företags risker och möjligheter kopplat till hållbarhet.

Företag och verksamheter måste idag förhålla sig till hållbarhetsrisker i sin affärsverksamhet och bolagens värdering kopplas allt starkare till förmågan att hantera hållbarhetsrisker. Hållbarhetsrisker och möjligheter kopplade till hållbarhet måste identifieras, analyseras, hanteras, rapporteras och följas upp. Utbildningen ger en introduktion i de lagkrav, direktiv och ramverk som finns samt en vägledning i hur arbetet med hållbarhetsrisker kan integreras med verksamhetens övriga riskprocesser. Dessutom ges konkreta exempel på hur hållbarhetsrisker kan redovisas i hållbarhetsrapporten.

För vem? Kursen riktar sig till alla som arbetar med (eller som borde göra det) hållbarhetsfrågor, riskhantering och rapportering samt de som har ansvar för frågorna i styrelse eller ledning.

Kursledare:

Marie Lindebäck

191113-Hållbarhetsrisker_Marie LindebäckMarie arbetar som konsult på Marie Lindebäck Konsult AB med strategiska hållbarhetsfrågor. Hon arbetar med rådgivning och processledning för att integrera hållbarhet i företags verksamhet och på så sätt bidra till långsiktigt hållbara affärsmodeller, vilket inkluderar ansvar för hållbarhetsstrategier, styrning, rapportering och riskhantering (och möjligheter). Marie är ekonom med 18 års erfarenhet från nordisk finansindustri samt masterstudier i mänskliga rättigheter. Med erfarenheter och kunskaper från både kapitalmarknaden och hållbarhetsområdet har hon kunskap om marknadens drivkrafter, såväl regulatoriska som marknadsmässiga. Marie bistår företag i interaktionen med deras intressenter i hållbarhetsfrågor med specifik insikt i investerarperspektivet och har kunskap och erfarenhet av hur hållbarhetsanalytiker utvärderar företags hållbarhetsarbete inkluderat dess riskrapportering.

Christian Lannerberth
191113_Hållbarhetsrisker-Christian LannerberthChristian arbetar som konsult inom hållbar utveckling med fokus på strategi och verksamhetsutveckling. Han har också sakexpertis i systematisk riskhantering där han senaste året hållit flera utbildningar om just hantering av hållbarhetsrisker. Christian har stor erfarenhet av att utveckla och driva projekt samt att etablera framgångsrika partnerskap mellan privat, offentlig och ideell verksamhet. Han är utbildad civilekonom och statsvetare från Handelshögskolan i Stockholm och Lunds Universitet. Christian har tidigare bland annat arbetat som managementkonsult och med hållbart företagande för Sida och WaterAid, både i Sverige och i Bangladesh.

Det praktiska:

Tid: 09.00-12.00 (Registrering från kl.  08.30)

Förtäring: Vegetarisk fika

Kostnad: 2.900 kr ex moms, faktureras.

Anmäl dig senast den 1 november 2019. Din anmälan är bindande, men du får självklart överlåta din plats till någon annan vid förhinder. Varmt välkommen!