Events

Tid för hållbar utveckling?

11 februari, 2015
18:00
 till 
19:30

Behövs beteendeförändringar eller räcker det med ny teknik?

150211_JörgenLarsson

Hur påverkar vår tidsanvändning välbefinnandet och klimatbelastningen?

Vad skulle hända om människor fick välja hur mycket de skulle arbeta?

Jörgen Larsson reflekterar kring frågorna.

Jörgen, en gång utbildad på Handelshögskolan , är en av grundarna till EkoEko konsult redan 1991. Mera känd kanske som grundare av föreningen och verksamheten Tidsverkstan, där begrepp som frivillig enkelhet har varit en av utgångspunkterna. Numera Doktor i sociologi och verksam som forskare på institutionen för Energi och Miljö på  Chalmers där han forskar på livsstilsförändringar, livskvalitet och hållbar utveckling. Jörgen är huvudförfattare till Mistra rapporten ”Klimatomställning Göteborg 2.0 – tekniska möjligheter och livsstilsförändringar”.

Den här kvällen är ett arrangemang av Ingenjörer för Miljön, IfM, i samarbete med Ekocentrum.

Referat från föreläsningen (pdf): Tid för hållbar utveckling

sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen!

Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg  – Mölndal