Events

Sol, vind, vatten och lokalsamhällesdriven energiomställning

28 oktober, 2015
18:00
 till 
20:00

Café Planet_logo_ny_2014

Under invigningen av årets Framtidsveckan i Göteborg fick Johan Ehrenberg oss alla att känna oss som möjliga solrevolutionärer, och pratade om att varje solcell vi sätter upp är en solcell som puttar ut kol och olja någonstans i det internationella energinätet.

Energifrågan kan kännas svår att ta sig an från gräsrotsnivå eftersom den är teknikintensiv och kräver stora investeringar, därför tar vi inspiration från Greensburg i Kansas som drabbades av en häftig tornado 2007, som ödelade stora delen av staden. Efter det tog man chansen att i återuppbyggnaden av staden, ställa om till 100% förnybart. Vi visar filmen The future of energy.

Och för de som vill engagera sig lokalt i energiomställningen, så har det bildats en ny förening som heter Energi & Hållbarhetsforum väst. De kommer och säger hej, och berättar kort om sin tilltänkta verksamhet och hur man kan engagera sig!

Arr: Studiefrämjandet Göteborg & Mölndal, Ekocentrum, Naturskyddsföreningen Göteborg