Events

Seminarium/nätverksträff: Digitala möjligheter

3 december, 2013
09:00
 till 
15:00

En dag för dig som köper in datorer/IT-utrustning och -system OCH för dig med hållbarhets- och miljöansvar! Nu kommer verktyget ni kanske saknat: en standard för hållbar IT! Men du får så mycket mer den här dagen – utblickar i megatrender och inblickar i materialflöden. Exempel på hur IT skapar hållbarhet – och lönsamhet. Välkommen!

Hållbar IT seminarium 131203

Hållbar IT seminarium 131203

Informationsteknik, allmänt kallad IT, är idag en naturlig och nödvändig del av de flesta organisationers verksamhet. Funktioner och användningsområden ökar stadigt och påverkar högst påtagligt organisationers och människors arbetssätt. Den nya tekniken leder ofta till effektiviseringar och rätt använd finns det också stora potentiella miljövinster att göra. Det kan exempelvis handla om smarta lösningar som minskar resandet, optimerar logistiken och effektiviserar energianvändningen.

Under dagen får du även utblickar i framtida trender, insikt i materialflöden till produktionen och exempel på hur IT hjälper till med både hållbarhetsarbetet och ökad lönsamhet.

Program 3 december, kl 09.00 – 15.00

Välkomna till Ekocentrum – Helen Sylvan. pdf med program mm: Ekocentrum program IT-sem 131203

Erik_Behm

Erik_Behm

Moderator: Erik-Wilhelm Graef Behm,  ITCV/Business Region Göteborg.

Erik inleder dagen med en liten tillbakablick till när vi upptäckte grön och hållbar IT. Enligt Gartner 2007 står IT för 2% av CO2-utsläppen, men hur påverkar det de övriga 98%? Satsningar behöver göras på energi och transporter… Erik ger en kort inblick i hur ITCV arbetar och ser på utvecklingen. Eriks presentation hittar du här: BRG ICT Erik Behm 131203 Green ICT. Länk till IT Centrum Väst (ITCV).

P-O_Arnäs_500

P-O_Arnäs_500

Nu bygger vi the Matrix!

Inledningstalare: Per Olof Arnäs är universitetslektor i logistik från Chalmers. Han har arbetat i och med transportbranschen i olika former sedan slutet av 1980-talet. De senaste 13 åren har han fokuserat mycket på digitalisering och ny teknologi och deras effekter och potential. Han är är mycket aktiv i sociala medier och driver bland annat den crowdsourcade bloggen http://logistikfokus.se. Han älskar 2000-talet och tycker att det är dags att sluta använda döda träd som informationsbärare.

Per-Olofs föredrag kommer att handla om hur den digitala utvecklingen inom transportvärlden sker på fyra olika fronter (gods, fordon, affärsprocesser och infrastruktur) och om vad vi kan vänta oss i form av nya tjänster, funktioner och coola prylar. Per-Olofs presentation hittar du här: http://www.slideshare.net/poar/we-are-building-the-matrix-in-the-transport-industry

Håkan_Nordin_sq

Håkan_Nordin_sq

Håkan Nordin är en av världens främsta inom digitalisering och miljöpåverkan. Håkan är också känd för sitt konkreta sätt berätta och exemplifiera. Idag pratar han om digitala möjligheter – för miljö och affärer.

Håkan tar upp den digitala utvecklingens möjligheter att både utveckla verksamheten och skapa mindre ekologiskt fotavtryck. Det handlar miljönyttan av övergång till tjänster och kraftigt minska beroendet av material och fossila bränslen. Som med all utveckling så är den inte spikrak utan det finns också en del fallgropar att fundera över. basen i allt är den infrastruktur som internet ger oss och alla de tjänster som tillkommer i en exponentiell takt. Håkans presentation hittar du här: Håkan Nordin_digitala möjligheter_131203

JimmyEhnberg

JimmyEhnberg

Smarta elnät i den digitala framtiden.

Jimmy Ehnberg är doktor i Elkraftsystem med ett forskningsintresse gällande effektiva nät och anslutning av förnyelsebar produktion. Han har en bakgrund som består av arbete inom både akademin och industrin. Han har arbetat bland annat med att ansluta såväl stora som små vindkraftparken i Sverige men också i smarta nät-projekt inom flera svenska nätföretag. Han har även arbetat som rådgivare för elnätsfrågor, både tekniska och juridiska. Till vardags jobbar han som projektkoordinator för smarta nät på Chalmers. Jimmys presentation hittar du här: Chalmers, Jimmy Ehnberg 131203

Sören_Enholm_TCO_sq

Sören_Enholm_TCO_sq

Den nya SIS-standarden för hållbar IT. 

Sören Enholm är VD på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified, den internationella hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. TCO Developments vision är att IT är en lösning i utvecklingen för ett hållbart samhälle, och förutom TCO Certified assisterar också TCO Development organisationer i arbetet med hållbar IT med hjälp av verktyget GITaudit. Sören har en bakgrund inom IT-branschen samt ett stort intresse för hållbarhetsfrågor och vill höja medvetenheten om möjligheter och problem kopplade till IT och hållbarhet.

Det finns alltså många områden där IT kan begränsa miljöpåverkan inom organisationen. Samtidigt är det viktigt att också begränsa den miljöbelastning som IT själv ger upphov till genom exempelvis återvinning samt minskad kemikalie- och energianvändning.  Sören guidar oss genom standarden SS 89 54 00:2013 Ledningssystem för hållbar IT.  Sörens presentation hittar du här: TCO Development, Sören Enholm 131203Läs mer om SIS Hållbar IT-standard här…

Lunch i Ekocentrums café

Exempel på IT i hållbarhetens tjänst: 

Beatrice Silow_Sigma

Beatrice Silow_Sigma

Framtidens arbetsmiljö: Mobile worklife

Glöm den traditionella synen där arbete likställs med plats. Idag är arbete något som man gör på den plats där det ger bäst resultat. Med fokus på resultat och intern effektivitet berättar vi hur mobile worklife skapar möjligheter för både medarbetare och verksamheten. Hur påverkar framtidens arbetsmiljö vårt sätt att leda och styra?  Hur kan tekniken underlätta och ge en frihet på arbetet? Är din organisation redo att ta nästa steg mot ett mer mobilt arbetsliv? Välkommen på ett inspirerande föredrag om hur man med rätt ledning, helhetsperspektiv och teknikens hjälp lyckas med förändringsresan.

Beatrice Silow har arbetat med ledarskap och projektledning i olika befattningar inom IT- och telekombranschen i mer än femton år. Idag leder Beatrice Sigmas affärsområde inom strategi och är även ansvarig för Sigmas koncept  Mobile Worklife där vi har  fokus på att utveckla tekniklösningar samt strategi och ledarskapsdelarna för framtidens mobila arbetsliv. Beatrices presentation hittar du här: Sigma, Beatrice Silow 131203

Johan Kinnerfors_ITM_sq

Johan Kinnerfors_ITM_sq

Digitala möten – för ökad effektivitet och ett mer hållbart samhälle

Hör Johan Kinnerfors, VD på ITM Meeting Solutions AB. ITM arbetar sedan 15 år tillbaka med teknik för att effektivisera möten. Vi arbetar med flera av Västsveriges största bolag men även många mindre företag. Vi ansvarar bl.a. för all teknik i konferensrummen på AB Volvo. Ledordet idag är ”collaboration”, hur kan vi samarbeta i grupper, lokala eller globala, för att snabba upp företagets processer. Hastigheten är idag ett av de viktigaste konkurrensmedlen. Vi kommer visa en rad exempel och lösningar hur ni kan öka effektiviteten, snabba upp projekten, öka hastigheten, minska resandet samtidigt som miljöpåverkan begränsas. Johans presentation hittar du här: ITM, Johan Kinnerfors 131203

Jane_Poka_500

Jane_Poka_500

Utvecklingen inom IT-stöd för hållbar utveckling går snabbt framåt och inom flera områden ligger Sverige i framkant. Exempel på sådana områden är uppföljning av miljö, kvalitet och säkerhet avseende fordon inom den svenska kollektivtrafiken. Ett annat område är att skapa en trygg och säker arbetsmiljö i organisationer där kemikalier används genom IT-stöd för information, riskbedömningar och substitution.

Jane Poka, försäljningschef på Nordic Port har mer än 10 års erfarenhet av IT-stöd som underlättar arbetet med att leda och kontrollera företag och organisationers hållbarhetsarbete. Jane kommer att visa några exempel på IT-stöd som används bland annat inom Västra Götalandsregionen, Chalmers, Göteborgs universitet och Västtrafik. Janes presentation hittar du här: Nordic Port, Jane Poka 131203

Dagen avslutas ca kl 15.00 med fika för den som önskar.

Anmälan och kostnader:

Anmäl dig senast den 26 november!

För medlemmar i Ekocentrums miljösamordnarnätverk: 790 kr per person.

För övriga deltagare: 990 kr per person.

Deltagaravgifterna är ex moms. Fika på för- och eftermiddag samt lunch ingår i priserna. Vi fakturerar i efterskott. Vänligen notera att anmälan är bindande, men får överlåtas på annan person.