Events

Kostnadsfritt lunchwebbinarium #4: Plast i vårt hav – Mikroplastproblematiken i Sverige – innovationer och lösningar

31 mars, 2021
11:30
 till 
13:00

Välkommen att ta del av den av den sista föreläsningen i en serie av fyra med fokus på mikroplastproblematiken i Sverige.

Vi bjuder in dig att lyssna till Naturvårdsverket och IVL som berättar om rapporten om källor till utsläpp i Sverige samt åtgärder som bör vidtas för att minska utsläppen av mikroplaster till vattendrag. Lyssna också till Länsstyrelsen Västra Götaland om hur de arbetar för att städa upp Västkusten från mikroplastutsläppen. Sist men inte minst lyfter vi fram innovationer som bidrar till lösningar till denna problematik.

I februari 2020 skedde en olycka i Nordatlanten där ett fartyg släppte ut 13 ton plastpellets vilket har drabbat det marina ekosystemet och västkusten hårt. Här får du veta mer om olyckan och dess effekter, och den kampanj som kommer pågå under våren 2021 för att uppmuntra allmänheten att identifiera plastpellets så att dessa kan samlas in i den mån det går.

Innehåll och program

Välkomna, inledning av Ekocentrum och VGR

Mikaela Rosander och Maria Elggren,  Ekocentrum

Jessica Hjerpe Olausson, VGR

11:40 – 11:55 IVL Svenska Miljöinstitut 

Berättar om deras forskningsstudie och analyser av källor till mikroplastutsläpp i Sverige. Mer information inom kort.

11:55 – 12:10 Naturvårdsverket

Beskriver rapporten om åtgärder för att minska utsläpp till vattendrag och övriga arbeten

12:10 – 12:20 Uppdateras inom kort. 

12:20 – 12:35 Länsstyrelsen, Anna Dimming marinekolog och informatör Västerhavet

Anna berättar om olyckan i februari 2020 då 13 ton plastpellets läckte ut från en container på ett fartyg till havs i Nordatlanten och dess effekt på det marina ekosystemet och Västkusten. Anna berättar vidare om deras kampanj i form av ett ”Citizen Science project ” som är riktad till allmänheten för att identifiera platser med plastpellets längst med Västkusten.

12:35 – 12:50 Innovatörerna berättar om deras lösningar för att minska läckage av mikroplaster

♦  Mimbly – Robin Griffiths berättar om deras filter till tvättstugor som fångar upp mikroplaster från textilier

12:50 – 13:00 Frågor och information om utställning och digital portal 

För att läsa mer om projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs klick här.

Anmälan och övrig information

♦  Målgruppen är allmänheten, gymnasieklasser, företag, entreprenörer och kommuner. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig.

♦  Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan ska ske senast två dagar innan föreläsningen i formuläret nedan. Vill du anmäla dig till fler webbinarier i samma serie, skriv dessa i fältet ”Något annat ni vill tillägga”.

♦  Två dagar före webbinariet skickas en kallelse med information och länk till Zoom för att ansluta.

Välkommen att anmäla dig! 

Stiftelsen Ekocentrum och Västra Götalandsregionen, VGR

Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen, VGR