Events

Kostnadsfritt lunchwebbinarium #4: Plast i vårt hav – Mikroplastproblematiken i Sverige – innovationer och lösningar

31 mars, 2021
11:30
 till 
13:00

Välkommen att ta del av den av den sista föreläsningen i en serie av fyra om Plast i vårt hav med fokus på mikroplastproblematiken i Sverige.

Vid detta webbinarium får du lyssna till Martin Hassellöf som är forskare på Institutet för marina vetenskaper vid GU, Martin berättar om mikroplast i kustmiljön.  Naturvårdsverket berättar om rapporten om källor till utsläpp i Sverige samt åtgärder som bör vidtas för att minska utsläppen av mikroplaster till vattendrag. Lyssna också till Länsstyrelsen Västra Götaland om hur de arbetar för att identifiera platser förorenade med plastpellets på Västkusten. Sist men inte minst lyfter vi fram innovationer som bidrar till lösningar till denna problematik.

Innehåll och program

Välkomna, inledning av Ekocentrum och VGR

Maria Elggren och Mikaela Rosander,  Ekocentrum

Jessica Hjerpe Olausson, VGR

11:40 – 12:00 Martin Hassellöf, forskare Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs Universitet

Martin berättar om mikroplast i Västra Götalands kustmiljö; finns det, var kommer det i från och vart tar det vägen?

Martin leder forskargruppen marin miljönanokemi studerar marina föroreningar i fast form, från nanometerskala till ekosystemnivå. Den marina miljön utsätts idag av multipla stressorer, bl a havsförsurning, klimatförändringar, överfiske och föroreningar. Föroreningarna kan bestå av molekylära miljögifter, men även utav fast material.

12:00 – 12:20 Lena Stig, Naturvårdsverket

Lena berättar om vad Naturvårdsverket gör för att minska utsläpp av mikroplast och ger en  överblick och några exempel på detta.

Lena Stig arbetar sedan tre år tillbaka på Naturvårdsverket med frågor som rör hållbar plastanvändning. En fråga är hur vi minskar utsläpp av mikroplast från textil.  Dessförinnan har hon verkat 10 år vardera inom offentlig- och privat verksamhet, med  bland annat polymerkemi, biokemi och utfasning av farliga ämnen från produkter. Det har bland annat handlat om att göra jämförande miljöbedömning av produkter.

12:20 – 12:35 Länsstyrelsen, Anna Dimming marinekolog och informatör Västerhavet

Anna berättar om olyckan i februari 2020 då 13 ton plastpellets läckte ut från en container på ett fartyg till havs i Nordatlanten samt hur man hanterade dessa pellets på olika sätt när de nådde Norge och Sverige. Anna berättar vidare hur man använde en interaktiv karta i samarbete med Norge för att kunna få in observationer av pellets från allmänheten och att Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som ansvarar för Informationscentralen för Västerhavet, gått ut med information till allmänheten för att hjälpa kustkommunerna att sanera dessa små pellets.

Anna har jobbat i 10 år på Länsstyrelsen Västra Götaland där hon bl.a samordnat den regionala marina miljöövervakningen och ansvarat för Informationscentralen för Västerhavet. Hon har  också jobbat med vattenförvaltning i kustvatten och beredskap för oljeskadeskydd samt är ny som samordningsansvarig för akvatiska invasiva arter i länet. Under under 2013, 2014 och 2015 har hon gjorde pilotstudier i samarbete med bla GU och föregående talare Martin Hassellöv samt Bohuskustens vattenvårdsförbund för att undersöka mängden mikroskräp i kustvatten längs Bohuskusten

12:35 – 12:45  Innovatören Mimbly, Robin Griffiths 

Robin berättar om deras filter till tvättstugor som fångar upp mikroplaster från textilier 

 12:45 – 12:55  Innovatören RISE Research Institute of Sweden, Marielle Henriksson 

Marielle Henriksson är forskare och projektledare vid RISE och kommer presentera projektet BioPitch där de utvecklar ett bionedbrytbart och biobaserat ifyllnadsmaterial för konstgräsplaner. Ett uppströmsarbete för att ersätta plastbaserade granulat. 

12:55 – 13:00 Avslutning av webbinarieserien 

För att läsa mer om projektet Plast i vårt hav – från skräp till resurs klick här.

Anmälan och övrig information

♦  Målgruppen är allmänheten, gymnasieklasser, företag, entreprenörer och kommuner. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig.

♦  Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan ska ske senast två dagar innan föreläsningen i formuläret nedan. Vill du anmäla dig till fler webbinarier i samma serie, skriv dessa i fältet ”Något annat ni vill tillägga”.

♦  Två dagar före webbinariet skickas en kallelse med information och länk till Zoom för att ansluta.

Välkommen att anmäla dig! 

Stiftelsen Ekocentrum och Västra Götalandsregionen, VGR

Projektet är delfinansierat av Västra Götalandsregionen, VGR