Events

Odla i stan? Då behövs det svarta guldet

2 maj, 2018
18:00
 till 
19:30

Odling i stan är en tydlig trend! Det spirar i såväl parker som på balkonger och på minsta plätt… Det här med att odla lokalt är en i dubbel bemärkelse växande trend. Här får du goda råd om vad som behövs för att det ska ”ta sig”!

Leif StrandLeif Strandh, mäster i kompostering, berättar om Majornamodellen – ett både nytt och uråldrigt sätt att ta hand om jordens resurser. I Majorna och Kungsladugård finns gårdskomposter för flerfamiljshus. Dessa producerar fin kompostjord att odla med. Flera hundra nya odlare har nu kommit igång och använder sitt eget, cirkulerade matavfall till odling.

Leif kommer att berätta om hur det hela startade för nio år sedan, och om hur Majornamodellen nu kan exporteras till Norra Hisingen, med hjälp av EU/LEADER. Där ska kompostörer utbildas, nya odlare inspireras och gröna jobb skapas.

MiljöbronUnder kvällen kommer även Robert Bergström och Daniela Hukkinen att presentera sin studie av Majornamodellens sociala hållbarhetsvärden, en studie som genomfördes via Miljöbron, som förmedlar konkreta projektidéer från näringsliv till studenter. Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade.

Niklas WennbergModerator är Niklas Wennberg, Stadsjord, känd  bl a från introduktion av levande jordfräsar, Linderögrisar, i stadsmiljö och nu aquaponic, lokal odling av sötvattenfisk i slutna tankar. Som vanligt kommer auditoriet att vara inbjudet till en avslutande diskussion.

Det praktiska:
Seminariet är gratis och öppet för alla. För att vara säker på plats bör du komma i tid. Vi disponerar en lokal som rymmer ca 40 personer. Först till kvarn gäller.

Programmet börjar kl 18.00. Vi träffas i caféet på Ekocentrum från kl 17.30 för möjlighet till mingel och fika. Vi vill gärna ha en anmälan för vår planering, senast1 maj till Lasse Odén, lars.oden@gmail.com  eller 0706-254942

Aktiviteten anordnas av Ingenjörer för Miljön, www.ingenjorerformiljon.se  i samarbete med Läkare för Miljön,  www.lakareformiljon.se och Ekocentrum www.ekocentrum.se. Vill du veta mer om dessa organisationer gå in på respektive hemsida!

Är du student som vill skriva referat från den här kvällen? Hör av dig till martin@miljobron.se eller gå in på www.miljobron.se.

Ingenstans att odla? Den som inte har egen tillgång till yta kan låna odlingsyta av någon som inte själv orkar odla den (läs mer på www.growgbg.com!) Och vice versa – du som har odlinsbar mark/tomt kan låna ut den till odlingssugna via samma sajt!


sfr-logo_litenOnsdagskvällar på Ekocentrum genomförs under höst- och vårterminerna i samarbete med olika aktörer, alltid i syfte att öka kunskapen om hållbar utveckling. Öppet fram till kl 20.00 för alla intresserade, med fritt inträde både till föreläsningar och utställning! Passa gärna på att ta en fika i vårt ekoreko-kafé när du är här – välkommen! Onsdagskvällar på Ekocentrum är ett kontinuerligt samarbete med Studiefrämjandet Göteborg – Mölndal.