Events

INSTÄLLD onsdagsföreläsning – Grästaket som sätter naturen överst!

21 november, 2018
18:00
 till 
19:30

Med hjälp av torvsäckar och fröer kan du snabbt få ett grästak med tåligt rotsystem och som ligger stabilt för väder och vind. Det enkla systemet gör det lätt att hantera och bidrar också till att minska klimatförändringarna.

181121_Nitteldals-torvtak-hus

Nittedals Taktorv® kan läggas på branta tak och under hela året. På platta tak kan takytan användas till rekreation och t.ex urban odling. Några av fördelarna:

–  Förbättrar förutsättningarna för naturens mångfald

–  Koldioxidsänka

–  Fördröjer vattenavrinning

–  Skapar nya användbara ytor

–  Förbättrar den lokala luftkvaliteten

–  Ger reducerad energiåtgång för uppvärmning och kyla

–  Dämpar buller utomhus såväl som inomhus

Nittedals Taktorv® är ett grönt grästak med långa traditioner som tillvaratar estetik och moderna krav.

Föreläsare: Geir Flugund, Nittedals Taktorv, berättar mer om taktorvens möjligheter.


Föreläsningen är gratis och alla intresserade är välkomna! Du behöver inte föranmäla dig, först till kvarn gäller.

Fika finns att köpa i Ekocentrums café. Utställningen med goda exempel på hållbara lösningar är öppen till 20.00 denna kväll.