Events

Nätverk för Gröna företag

24 februari, 2011
18:00
 till 
19:30

Öppet möte för företagare och de som är intresserade av att starta gröna verksamheter.

I Omställningsrörelsen har det pågått ett samtal om att skapa ett nätverk för gröna företag, för de som redan har företag och för folk som är intresserade av att starta.

Omställning Göteborg bjuder in till ett samtal om hur ett sådant nätverk kan se ut, och vad det kan ha för funktion. Inspiration, kunskapsutbyte, resursdelning, marknadsföring, ökat kundunderlag, nya idéer, samarbetspartners, bollplank, stöd, finansiering eller andra behov som finns.

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)

café_planetCafé Planet

Varje torsdagskväll kl 17-20 erbjuder Café Planet en mötesplats för miljöintresserade att se Ekocentrums utställning och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor med andra. Alltid med fritt inträde. Vissa torsdagar genomförs också föreläsningar och workshops, se vårt kalendarium för mer info.