Events

Lär dig beräkna enligt GHG-protokollet

1 september, 2020
09:00
 till 
16:00

Den här kursdagen flyttas fram till i höst – vi återkommer inom kort med nytt datum!

Heldagskurs med Tricorona: Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Tricorona

Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Utbildningen syftar till att öka deltagarens förmåga att klimatberäkna med utgångspunkt i GHG-protokollet. Oavsett om du vill göra träffsäkrare klimatberäkningar eller effektivare samarbeta med hållbarhetskonsulter, kommer du lämna dagen med en större förståelse för klimatberäkningar och verktyg för att omsätta förståelsen till ett bättre klimatarbete. Vill du veta mer om kursen? Läs mer här.

TID: 9.00 – 16.00 (Frukostmingel från 8.30)

PRIS: 5900 kr exkl. moms

Info och anmälningsformulär hittar du här!

Tricorona logo

*Anmälan är bindande och fakturering sker efter genomfört evenemang. Det är möjligt att avboka fram till 30 dagar innan kursdag. Efter det är det möjligt att överlåta sin plats till en kollega.


Om kursen

Under våren kör vi två tillfällen av vår populära klimatberäkningsutbildning i regi av oss på Tricorona. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad eller har behov av att lära dig hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet fungerar. Att beräkna klimatpåverkan är första steget i en verksamhets klimatarbete och är en förutsättning för framgång och effektivitet. GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI. Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er verksamhets klimatarbete. Oavsett om det är du som räknar på verksamhetens klimatpåverkan eller om ni har konsultstöd så kan det vara bra att ha insikt i hur en klimatberäkning enligt GHG-protokollet går till.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet.

Under utbildningen går vi igenom

 • Klimatförändringar, förlopp och effekter
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet:
  • Scope och systemgränser
  • Datainsamling
  • Emissionsfaktorer
  • Räkneövningar
 • Redovisning av klimatpåverkan
 • Att sätta klimatmål
 • Klimatstrategi
 • Vad är klimatneutralitet och hur når ni det?
 • Interna reduktioner och klimatkompensation

Utbildningsmål

 • Deltagarna ska ha fått fördjupad förståelse för klimatförändringar
 • Förstå hur klimatberäkningar enligt GHG-protokollet går till
 • Kunna samla in relevant data för en klimatberäkning
 • Kunna beräkna scope 1 och 2 för sin verksamhet
 • Identifiera relevanta utsläpp inom scope 3
 • Förstå hur beräkning av, för er verksamhet, relevanta scope 3-poster går till
 • Förstå hur basår och systemgränser påverkar klimatmål
 • Hitta ett för verksamheten lämpligt mätvärde för uppföljning av klimatmålet
 • Vetskap om arbetsprocessen för att uppnå klimatneutralitet

Vilka förkunskaper krävs?

Inga, men överblick och kunskaper om den egna verksamhetens aktiviteter gör kursen mer intressant.

Varmt välkommen!