Datum:
14 november 2023 kl. 13:00 - 16:30


Välkommen till en utbildning i klimatanpassning som är uppdelad i två steg. Detta är andra steget och berör visionen av det klimatanpassade samhället som även innefattar diskussion om vad som kan göras redan idag.

Cecilia Wyser från Pussel klimatkonsult leder er genom dessa två steg. Hon har stor erfarenhet att stötta organisation som vill utveckla sin klimatanpassning strategiskt. Hon arbetar utifrån vedertagen metodik baserad på SMHIs lathund för klimatanpassning – med fokus på att göra anpassningen hanterbar för organisationer av olika storlekar.

Visionen om det klimatanpassade samhället – och åtgärder idag för att ta steg på vägen

I den här utbildningen förflyttar vi oss först till framtiden för att utforska det klimatanpassade samhället och hur er organisation ser ut i framtiden, givet att ni har klimatanpassat. Därefter reser vi tillbaka till nutiden och identifierar åtgärder som ni behöver göra idag för att ta steg på vägen för att hantera klimatförändringarna på ett hållbart sätt. 

En interaktiv halvdag med inspirerande presentationer, tid för eget arbete och reflektion där vi lär av varandra. Utbildningen passar för den som har koll på sina klimatrisker och vill ta steget vidare och arbeta systematiskt med åtgärder.

Utbildare

Cecilia Wyser, Pussel klimatkonsult

Cecilia har gedigen erfarenhet av att coacha organisationer som vill utveckla sin klimatanpassning på ett systematiskt sätt. Cecilia arbetar utifrån vedertagen metodik – SMHIs lathund för klimatanpassning  – med fokus på att göra klimatanpassningen hanterbar för organisationer av olika storlek. Cecilia har stor kunskap om klimatproblematiken,  riskbedömningar och åtgärder samt god kännedom om förutsättningarna för olika aktörer att ta sig an klimatanpassningen. Cecilia driver sedan 12 år Pussel klimatkonsult där hon erbjuder klimatstrategiska tjänster till företag, kommuner och andra organisationer som vill bli mer aktiva på klimatområdet, både när det gäller anpassning och utsläppsminskningar.

Information och anmälan

Plats: Yesbox, Väverigatan 4 i Gamlestadens fabriksområde i Göteborg.

Pris öppet kurstillfälle: 2.900 kr  exklusive moms per person och tillfälle

Går att boka som eget kurstillfälle, pris: 29.000 kr exklusive moms, max 20 deltagare. Intresseanmälan sker i nedan formulär. 

Avbokningsregler: Vid avbokning senare än 7 dagar innan kursdagen, debiterar vi 50% av kursavgiften. Om avbokning sker senare än 2 dagar före kursdatum måste vi debitera 100% av kursavgiften.

Ett samarbete med Pussel klimatkonsult


Relaterade event

Last modified: 16 oktober, 2023